UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC QS – QPĐP 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
Trần Văn Níc 20/07/2020 17:46
Ngày 14/7/2020, Ban CHQS thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác QS – QPĐP 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có ông Lê Văn Tông, Bí thư thị ủy Long Mỹ, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, các đồng chí trong BTV thị ủy, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường.

Sáu tháng đầu năm 2020, Đảng ủy – Ban CHQS thị xã Long Mỹ đã tập trung tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện 2/11 chỉ tiêu, 7/18 nội dung. Trong đó, nổi bật nhất là đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kết quả giao 121/121 quân, đạt 100% chỉ tiêu, thực hiện tốt công tác tuyên truyển, hướng nghiệp, đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2020 có 39 em đăng kí, quan khám sức khỏe, thẩm tra xác minh lý lịch có 36 em đủ điều kiện đăng kí dự tuyển vào các trường trong quân đội; sắp xếp lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lương dân quân tự vệ đạt 1,67% dân số, huấn luyện lực lương thường trực đạt 100% kế hoạch, lực lượng cán bộ khung B d0ạt 98,67% kế hoạch, lực lượng DQCĐ, DQBC, TVCQ, Dân quân nữ, DQTC đạt 100% kế hoạch…Công tác hậu cầm, tài chính, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đạt nhiều kết quả nổi bật, tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kì 2020 – 2025…

Sáu tháng cuối năm, Đảng ủy – Ban CHQS thị xã Long Mỹ tiếp tục thực hiện nhiều công việc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung điều chỉnh, bổ sung quyết tâm và các kế hoạch SSCĐ đúng quy định, nắm chắc địa bàn, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí kịp thời mọi tình huống ngay từ cơ sở, xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch SSCĐ bảo vệ các cao điểm, lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; tiếp tục kiện toàn biên chế các đơn vị theo đúng quy định, xây dựng lực lượng DBĐV đạt 100% biên chế, tỷ lệ đảng viên 15%; nâng cao chất lương huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 4 đạt 100% kế hoạch; tham mưu HĐNVQS thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021…

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Danh Phó Bí thư Thị Ủy – Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ trong thời gian tới lực lượng vũ trang thị xã phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp Công an thị xã tuần tra canh gác, tấn công đẩy lùi các loại tội phạm làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự àn toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2020, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước để đạt kết quả cao trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt chỉ tiêu trên giao. Tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100% quân số. Xây dựng văn kiện và tổ chức luyện tập Chỉ huy – Tham mưu năm 2020. Tổ chức luyện tập và tham gia chạy Marathon quốc tế “Meekong Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa các ngày Lễ, kỷ niệm, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Dự bị động viên. Tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh tăng gia sản xuất đúng hướng, có hiệu quả; quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS các xã, phường để yên tâm công tác.

Dịp này, UBND thị xã Long Mỹ đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt Hành quân huấn luyện dã ngoại năm 2020.

 

VP.HĐND&UBND-NCTH

 

VP.HĐND&UBND-NCTH
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE