UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV/2020 BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CSXH CHI NHÁNH THỊ XÃ LONG MỸ
Trần Văn Níc 02/11/2020 17:41
Ngày 23/10/2020 Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thị xã Long Mỹ, tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý III/2020, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Triều Giám đốc NHCSXH tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Tiến Danh Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị, cùng tham dự hội nghị có các đồng chí là Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường (là thành viên HĐQT NHCSXH chi nhánh thị xã Lonbg Mỹ).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban đại diện HĐQT thị xã được quan tâm thực hiện củng cố kiện toàn một cách kịp thời. Hiện tại tổng số thành viên Ban đại diện HĐQT là 20 thành viên trong đó 11 thành viên là Trưởng Ban ngành cấp thị xã; còn lại 09 thành viên là Chủ tịch UBND các xã, phường đúng theo quy định. NHCSXH thường xuyên phối hợp cùng Hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương thực hiện công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất phải chuyển nợ quá hạn từ nay đến cuối năm làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trên địa bàn; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền huy động tiết kiệm có kỳ hạn tại điểm giao dịch xã và công tác huy động tiền gửi không kỳ hạn thông qua các tổ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đợt 3 năm 2020 do nguyên nhân khách quan đúng thời gian quy định. NHCSXH thị xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT. Tính đến 30/9/2020 đã thực hiện đạt và vượt 9/9 tiêu chí theo Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đề ra, cụ thể: Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ trên 98% => thực hiện 98,5% ; Chỉ tiêu huy động tiền gửi: Số dư đạt 90% kế hoạch giao năm 2020 => thực hiện 99,07 % ; Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì không phát sinh tăng so thời điểm 30/6/2020 => (NQH đến 30/6/2020 là 0,27% thực hiện NQH đến 30/9/2020 là 0,21%); Tỷ lệ giao dịch tại xã: Thu lãi đạt trên 97% lãi phải thu, giải ngân đạt trên 98% và thu nợ đạt 85% => thực hiện thu lãi 101,08 %, giải ngân: 99,71 % ; thu nợ đạt: 97,05% ; Số dư tiền gửi của tổ viên tổ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN tăng 13% so với đầu năm. Số dư Tiết Kiệm thông qua tổ đến 31/12/2019 là 11.781 triệu đồng (13% tương đương số tiền 1.532 triệu đồng => thực hiện 2.261 triệu đồng.; Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn kỳ cuối đạt từ 85% trở lên => thực hiện 91,72%; Thu nợ theo phân kỳ trả nợ (kỳ hạn con)/ nợ đến hạn theo phân kỳ: Phấn đấu đạt 5% => thực hiện 10,7%; Chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm & vay vốn: Phấn đấu tổ tốt là 75% và không có tổ xếp loại yếu => thực hiện 87,84%; Thành viên ban đại diện hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra giám sát => thực hiện 9/9 địa bàn.

Phát biểu Chỉ đạo tại buổi Hội nghị sơ kết hoạt động quý III/2020, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020, ông Nguyễn Tiến Danh Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ trong thời gian tới Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Long Mỹ cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung công việc sau: Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ nguồn vốn Trung Ương: duy trì mức tăng trưởng dư nợ 99% . Phấn đấu tăng trưởng dư nợ trong năm 2020 đạt từ  8% so với năm 2019; Tăng trưởng số dư huy động so với đầu năm 12 tỷ đồng; Tăng trưởng số dư tiết kiệm tổ so với đầu năm 2,5 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức dưới 0,27%/ tổng dư nợ; tỷ lệ nợ khoanh 0,85 %; Hoạt động giao dịch xã đạt bình quân từ 85 điểm; Số dư tiền gửi của tổ viên Tổ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN tăng trên 15 % so với năm 2019; Kết quả chấm điểm tổ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN đạt bình quân từ 88 điểm; Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 90%; Tỷ lệ số món thu nợ phân kỳ đạt 7%.

 Tiếp tục tham mưu thường trực thị Ủy, HĐND, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã về thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã.

 Chỉ đạo cán bộ tín dụng tích cực tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm theo chỉ tiêu được giao; tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản chỉ đạo Tổ thu hồi nợ cấp xã xử lý các trường hợp có khả năng qua kết quả rà soát, phân tích thực trạng nợ, đảm bảo mục tiêu giảm nợ quá hạn và lãi tồn đọng so với đầu năm 2020./.

   VP.HĐND-UBND(BS.N)

VP.HĐND-UBND(BS.N)
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE