UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

I. Giáo dục đào tạo

1. Cấp Bản sao Văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc trung học cơ sở (MỨC ĐỘ 3)
2. Cấp Giấy phép dạy thêm
3. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình Giáo dục Tiểu học
4. Cho phép thành lập Trường Tiểu học
5. Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở
6. Chuyển trường học sinh Trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố khác (MỨC ĐỘ 3)
7. Điều chỉnh Văn bằng, chứng chỉ
8. Đình chỉ hoạt động trường Mầm non
9. Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học
10. Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở
11. Giải thể trường Mầm non
12. Giải thể trường Tiểu học
13. Giải thể trường Trung học cơ sở
14. Lập Danh sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo
15. Sáp nhập, chia tách trường Mầm non
16. Sáp nhập, chia tách Trường Tiểu học
17. Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở
18. Thành lập trường Mầm non tư thục
19. Thủ tục xin nghỉ hưu
20. Tiếp nhận học sinh nước ngoài học Trung học cơ sở (MỨC ĐỘ 3)
21. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học Trung học cơ sở (MỨC ĐỘ 3)
22. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
23. Xác nhận thời gian công tác trong ngành Giáo dục

II. Kinh tế

1. Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình
2. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (MỨC ĐỘ 4)
3. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh) (MỨC ĐỘ 4)
4. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể (Đăng ký mới, cấp đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá) (MỨC ĐỘ 3)
5. Đăng ký thực hiện đề tài, dự án cấp thị xã
6. Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp thị xã
7. Hỗ trợ do bị ảnh hưởng lụt bão
8. Kiểm tra, xử lý trong hoạt động thương mại
9. Kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực điện lực
10. Kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực đo lường
11. Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp thị xã
12. Thẩm định yêu cầu thành lập Hợp tác xã nông nghiệp
13. Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
14. Thu hồi giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
15. Thu hồi giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
16. Thu hồi giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
17. Xác nhận đăng ký chăn nuôi động vật hoang dã

III. Lao động – Thương binh và xã hội

1. Cấp Giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
2. Cấp Giấy chứng nhận con Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ, Người có công
3.Cấp Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh
4. Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với Người có công
5. Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội đi nơi khác
6. Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ
7. Cấp Giấy giới thiệu và giải quyết chế độ quy tập mộ liệt sĩ về quản lý tại gia đình
8. Cấp lại bằng Tổ quốc ghi công
9. Cấp lại Giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
10. Cấp lại Sổ chứng nhận hộ nghèo
11. Cấp lại Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng
12. Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
13. Cấp sổ Bảo trợ xã hội
14. Cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo
15. Cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
16. Cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
17. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng
18. Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND huyện, thị xã
19. Cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
20. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công với cách mạng
21. Cứu trợ xã hội đột xuất
22. Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi huyện, thị xã (lần tiếp theo)
23. Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi quận, huyện (lần đầu)
24. Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
25. Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
26. Giải quyết chế độ chính sách cho thân nhân trong gia đình liệt sĩ
27. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công từ trần
28. Giải quyết chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
29. Giải quyết chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng
30. Giải quyết chính sách đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày
31. Giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ
32. Giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
33. Giải quyết chính sách đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
34. Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá
35. Giải quyết chính sách trợ cấp theo chế độ B-C-K (B trọc, B trụ)
36. Giải quyết chính sách trợ cấp theo chế độ B-C-K đối với Cán bộ dân chính Đảng
37. Giải quyết hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm)
38. Giải quyết hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em sung dinh dưỡng (khi có chương trình tài trợ)
39. Hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về
40. Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
41. Thủ tục nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và giải quyết chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi
42. Thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
43. Thực hiện chế độ ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
44. Tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm lao động xã hội
45. Xác nhận bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động
46. Xác nhận đăng ký thực hiện hợp đồng lao động
47. Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay từ nguồn vốn Trung ương
48. Xác nhận hồ sơ đăng ký việc làm
49. Xác nhận hồ sơ giải quyết cho vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm
50. Xác nhận hồ sơ hỗ trợ chính sách ban đầu và vay vốn cho lao động đi xuất khẩu
51. Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu đối với người có công
52. Xác nhận liệt sĩ mới
53. Xét duyệt thực hiện công nhận đối với gia đình liệt sĩ
54. Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng (trợ cấp xã hội)
55. Xét hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội
56. Xét thành lập cơ sở bảo trợ xã hội
57. Xét vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất

IV. Nội vụ

1. Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức thu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố
2. Chấp thuận các buổi lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
3. Chấp thuận giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo
4. Chấp thuận họat động Tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
5. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
6. Cho phép tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại các cơ sở tôn giáo
7. Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
8. Giải quyết thượng ảnh Thiên nhãn tại gia đình tín đồ phật Cao đài
9. Hồ sơ khen cao thành tích đột xuất
11. Khen thưởng thành tích kháng chiến cho nhân dân nuôi chứa (đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng).
12. Thủ tục đề nghị cấp đổi khen thưởng cấp tỉnh
13. Thủ tục đề nghị khen cao cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài.
14. Thủ tục đề nghị khen cao thành tích kinh tế – xã hội trình Trung ương (Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
15. Thủ tục đề nghị khen cao thành tích theo chuyên đề
16. Thủ tục đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài
17. Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (cán bộ tham gia kháng chiến, nhân dân nuôi chứa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen)
18. Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho tập thể
19. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài
20. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tổng kết thành tích kinh tế – xã hội (Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc)
21. Thủ tục đề nghị xác nhận thành tích tham gia kháng chiến
22. Thủ tục thành lập Hội
23. Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố
24. Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
25. Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
26. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức Tôn giáo
27. Tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức sự nghiệp
28. Tuyển dụng công chức
29. Tuyển dụng công chức cấp xã
30. Xác nhận hồ sơ xin xuất gia vào chùa tu học của phật giáo
31. Xem xét chấp thuận việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô vừa và nhỏ trong khuôn viên nơi thờ tự (xây dựng cổng, hàng rào, dựng tượng…)

V. Quản lý đô thị

1. Cấp biển số nhà
2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)
3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu)
4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)
5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa)
6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác)
7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu (đối với phương tiện chưa khai thác)
8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu (đối với phương tiện đang khai thác)
9. Cấp Giấy phép xây dựng công trình
10. Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị (Mức độ 3)
11. Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (Mức độ 3)
12. Cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa
13. Cấp Giấy phép xây dựng tạm
14. Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình
15. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy)
16. Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng
17. Gia hạn Giấy phép xây dựng
18. Quy trình xoá giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
19. Xác nhận thông tin quy hoạch

VI.Tài chính và Kế hoạch

1. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, địa điểm, ngành nghề, vốn…) (MỨC ĐỘ 3)
2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã
3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (MỨC ĐỘ 3)
4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) (MỨC ĐỘ 3)
6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp mất) (MỨC ĐỘ 3)
7. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã)
8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi loại hình Hợp tác xã)
9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi nơi đăng ký kinh doanh)
10. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi số lượng xã viên, người đại diện, Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã)
11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi tên Hợp tác xã)
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi trụ sở chính)
13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã)
14. Chia tách Hợp tác xã
15. Đăng ký sáp nhập, hợp nhất Hợp tác xã
16. Đánh giá nghiệm thu Đề tài, Dự án cấp huyện, thị xã
17. Đánh giá nghiệm thu Đề tài, Dự án cấp huyện, thị xã
18. Thẩm định Hồ sơ mời thầu ( HSMT) công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huy
19. Thẩm định Hồ sơ yêu cầu (HSYC) công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện để chỉ định thầu
20. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
21. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
22. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trường hợp chỉ định thầu các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
23. Thẩm định, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
24. Thoái thu ngân sách nhà nước
25. Thông báo ngừng hoạt động của Hợp tác xã
26. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (MỨC ĐỘ 3)
27. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
28. Thủ tục ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (MỨC ĐỘ 3)
29. Tự nguyện giải thể Hợp tác xã
30. Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

VII. Tài nguyên và môi trường

1. Qui trình cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009, giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, sở hữu tại xã, phường
2. Qui trình cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã, phường
3. Qui trình cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với tài sản gắn liền với đất tại xã, phường mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp tài sản tại phường và trường hợp tài sản tại xã nhưng chủ sở hữu tài sản nộp hồ sơ tại thị xã)
4. Qui trình cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, phường nhưng không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu (Trường hợp đất tại phường và trường hợp đất tại xã nhưng người sử dụng đất nộp hồ sơ tại thị xã)
5. Qui trình cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
6. Qui trình cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng tại xã, phường (Trường hợp đất và tài sản tại phường và trường hợp đất và tài sản tại xã nhưng người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp hồ sơ tại thị xã)
7. Qui trình cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, sở hữu tại xã, phường
8. Qui trình chuyển mục đích sử dụng đất (Không xin phép)
9. Qui trình đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
10. Qui trình tách thửa – hợp thửa
11. Qui trình xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường
12. Quy trình cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm k và điểm l điều 99 nghị định 181/2004/NĐ-CP
13. Quy trình chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
14. Quy trình chuyển mục đích sử dụng đất (Phải xin phép-cấp giấy mới)
15. Quy trình chuyển mục đích sử dụng đất (Phải xin phép-chỉnh lý trang 3,4)
16. Quy trình chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận)
17. Quy trình chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Trường hợp chỉnh lý trang 3, 4)
18. Quy trình chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận)
19. Quy trình chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (Trường hợp chỉnh lý trang 3,4)
20. Quy trình chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận)
21. Quy trình chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Trường hợp chỉnh lý trang 3,4)
22. Quy trình cung cấp thông tin địa chính
23. Quy trình đăng ký biến động do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lỡ tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp(hạng) nhà, công trình (MỨC ĐỘ 3)
24. Quy trình đăng ký thế chấp – bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
25. Quy trình đăng ký xóa thế chấp – bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
26. Quy trình đính chính giấy chứng nhận (trường hợp chỉnh lý trang 3,4)
27. Quy trình đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất
28. Quy trình trích lục thửa đất

VIII. Thanh tra

1. Giải quyết khiếu nại lần 1
2. Giải quyết khiếu nại lần 2
3. Giải quyết tố cáo
4. Tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư

IX. Tư pháp

1. Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ
2. Cấp bản sao giấy khai sinh trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ
3. Cấp bản sao giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1954 – 1975
4. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (Mức độ 3)
5. Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính(Mức độ 3)
6. Cấp lại bản chính giấy khai sinh (Mức độ 3)
7. Cấp lại bản chính quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mức độ 3)
8. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc song ngữ
9. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc chữ ký người dịch thuật
10. Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị
11. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị
12. Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị
13. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị
14. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị
15. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị
16. Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị
17. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
18. Chứng thực văn bản khai nhận di sản đối với động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
19. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
20. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch gốc
21. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
22. Xác nhận hộ tịch
X. Văn hóa và Thông tin
1. Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi thị xã (Mức độ 3)
2. Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh in lụa trong phạm vi thị xã
3. Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh patin, bida trong phạm vi thị xã (Mức độ 3)
4. Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh photo trong phạm vi thị xã
5. Cấp phép hoạt động vui chơi giải trí (Mức độ 3)
6. Cấp phép mở lớp dạy võ thuật trong phạm vi thị xã (Mức độ 3)
7. Cấp phép tổ chức thi đấu thể dục thể thao (TDTT) và biểu diễn TDTT trong phạm vi thị xã
8. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ bán sim, card điện thoại di động
9. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ Internet (Mức độ 3)
10. Tiếp nhận hoạt động thể dục thể thao (TDTT) và dịch vụ TDTT trong phạm vi thị xã
11. Tiếp nhận quảng cáo, trò chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức Hội chợ trong phạm vi thị xã (Mức độ 3)
12. Xác nhận cấp giấy phép hành nghề kinh doanh Karaoke, vũ trường (Mức độ 3)

XI. Văn phòng UBND thị xã Long Mỹ

1. Xác nhận cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
2. Xác nhận danh sách Hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
3. Xác nhận danh sách theo chế độ cử tuyển

XII. Y tế

1. Cấp chứng nhận Tổ y tế ấp
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân và mỹ phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm
3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện, thị xã cấp giấy phép kinh doanh; các cửa hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận; trường phổ thông cơ sở; các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và bệnh viện do quận, huyện
4. Thẩm định địa điểm hành nghề y, dược tư nhân (trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề)
5. Thủ tục xin tham gia Tình nguyện viên sức khỏe cộng đồng
6. Xác nhận Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược tư nhân (MỨC ĐỘ 3)
7. Xác nhận Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (MỨC ĐỘ 3)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc kiểm tra, giải quyết đơn yêu cầu bà Lê Thị Kim Năm
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE