UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TỪ NGÀY 06/7 ĐẾN 10/7/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 08)
Trần Văn Níc 03/07/2020 22:00

THỨ HAI, ngày 06/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch: 07 giờ, dự chào cờ, giao phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung, điểm tại UBND thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách; 07 giờ 30', làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 07/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự thông qua nội dung chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới xã Long Phú. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế (chuẩn bị nội dung), TC-KH, VH&TT. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ TƯ, ngày 08/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 13 giờ 30, dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách. 15 giờ 30’ họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 13 giờ, làm việc tại cơ quan. 15 giờ 30’ họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương:07 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2020, theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 02/7/2020. Mời Trưởng phòng GD-ĐT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh13 giờ 30’, dự triển khai các văn bản Luật, giao phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. 15 giờ 30’ họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.

THỨ NĂM, ngày 09/7/2020

 - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, đi khảo sát bờ kè Chợ Bình Hiếu, phường Vĩnh Tường. Mời: Thường trực Thị ủy, lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tường cùng đi. Điểm tại Chợ Bình Hiếu. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 14 giờ, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, tiếp Đoàn Hội Cựu chiến binh Trung ương. Điểm tại Hội Cựu chiến binh thị xã;13 giờ 30’, họp Hội đồng xét duyệt đề cương xây dựng chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo phòng TN-MT cùng dự. Điểm tại Hội trường Chi cục bảo vệ môi trường. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015 - 2020. Điểm tại hội trường UBND thị xã; 13 giờ 30’, dự đối thoại gặp gỡ người có công xã Long Bình, giao phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại UBND xã Long Bình. Giao đ/c Thắng phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 10/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự họp nghe thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới phường Trà Lồng, giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung. Mời: Thường Thị ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, Nội vụ, Thanh tra, QLĐT, Y tế, Tư pháp, Kinh tế, TNMT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, Công an, Ban CHQS thị xã, Đảng ủy, UBND phường Trà Lồng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao Đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, đối thoại với ông Võ Quang Tuệ, khu vực 2, phường Thuận An. Mời lãnh đạo: Phòng TN-MT; Chi nhánh VPĐK ĐĐ; UBND phường Thuận An cùng dự, giao Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã phối hợp chuẩn bị nội dung; 15 giờ, đối thoại Bà Trương Ngọc Thúy, Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh. Mời: Phòng TN-MT, Thanh tra, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kho bạc, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường Bình Thạnh,UBND phường Thuận An, giao Thanh tra thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan13 giờ 30’, dự hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự đối thoại gặp gỡ người có công phường Thuận An, giao phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại UBND phường Thuận An. Giao Đ/c Thắng phụ trách.;13 giờ 30’, dự sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE