UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN 05/7/2020(ĐIỀU CHỈNH LẦN 05)
Trần Văn Níc 26/06/2020 19:21

THỨ HAI, ngày 29/6/2020

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 07 giờ, dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thị xã.(Cả ngày)

THỨ BA, ngày 30/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2020 của Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2020 của Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã; 13 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan. 

 THỨ TƯ, ngày 01/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30, dự họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 13 giờ 30’, dự hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Công an thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2020. Mời Trưởng Công an (chuẩn bị nội dung), Trưởng phòng Quản lý đô. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao Đ/c Đào phụ trách; 14 giờ, dự cuộc họp trao đổi và cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chồng lấn các dự án khác trên địa bàn tỉnh (đề án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái). Mời lãnh đạo phòng: TCKT, QLĐT, KT, TNMT. Giao phòng TNMT, QLĐT, Kinh tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng hội nghị Khách sạn Hậu Giang. Giao Đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30', dự tiếp Đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy về quy chế dân chủ, dân vận chính quyền. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách, 13 giờ 30’, dự bàn kinh phí các khu cách ly thị xã. Mời lãnh đạo: phòng TC-KH, Thị đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 02/7/2020

 Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 08 giờ, dự phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, có giấy mời riêng. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 13 giờ 30’, dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 3, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Long Phú.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 14 giờ, dự họp giải quyết nợ các dự án trong công tác XDCB. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH (chuẩn bị nội dung), QLĐT, VH&TT, Kinh tế, GD-ĐT, Y tế, Ban QLDA-ĐTXD,(mỗi đơn vị chuẩn bị báo cáo nợ XDCB của đơn vị mình), lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 03/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, thông qua phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất công viên 3 tháng 2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Mời: Sở TNMT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo phòng: TNMT (chuẩn bị nội dung), QLĐT, TCKH, Tư pháp, Thanh tra, UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang - Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu gạo QP - HG). Mời Thủ trưởng các Ban, Ngành thị xã: Thanh tra, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An (Giao UBND phường Thuận An mời các hộ dân), giao Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh tại Hậu Giang - Xí nghiệp may Minh Long). Mời Thủ trưởng các Ban, Ngành thị xã: Thanh tra, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An (Giao UBND phường Thuận An mời các hộ dân), giao Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/ Kha Ly phụ trách

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, làm việc với phòng Kinh tế, TC-KH bàn về chuẩn bị trưng bày chuổi hoạt động của giải Marathon. Mời Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã; 14 giờ, dự TXCT của Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Mời thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự khai mạc Hội thi Pháp luật cho mọi người. Mời lãnh đạo phòng Tư Pháp cùng dự. Điểm tại Đài PT-TH Hậu Giang. Giao Đ/c Đào phụ trách13 giờ 30’, khảo sát đánh giá ngoài các trường: TH Trà Lồng, TH Tân Phú 1. Điểm tại TH Trà Lồng, TH Tân Phú 1. Giao đ/c Thắng phụ trách.

CHỦ NHẬT, ngày 05/7/2020

Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự Lễ công bố xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 

 

 

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE