UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN 20/3/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 07))
Trần Văn Níc 14/03/2020 06:30

THỨ HAI, ngày 16/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, kiểm tra hệ thống cống, đập ngăn mặn trên địa bàn thị xã. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Trạm thủy lợi cùng đi, (theo lịch Thị ủy). Điểm tập trung tại Thị ủy, Giao đ/c Trinh phụ trách, 15 giờ’, nghe Chánh văn phòng báo cáo công việc của văn phòng. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự Đại hội Đảng viên chi bộ Y tế lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã, 15 giờ’, nghe Chánh văn phòng báo cáo công việc của văn phòng. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 15 giờ’, dự họp UBND tỉnh về nội dung chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp của ông Nguyễn Hữu Trường. Mời lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, TNMT (Giao TNMT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Ban Cán sự Đảng &TT.UBND tỉnh.

THỨ BA, ngày 17/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh 07 giờ 30’, triển khai Kế hoạch Đoàn chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao Chi cục thuế chuẩn bị nội dung, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Trinh phụ trách15 giờ, dự họp về tình hình quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Mời lãnh đao: phòng TC-KH, phòng TN-MT (chuẩn bị nội dung) cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền; 07 giờ, dự Đại hội Đảng bộ xã Long Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại trường Tiểu học Long Phú 2, (cả ngày).

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30', đ/c Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Mời lãnh đạo: phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ TƯ, ngày 18/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh 07 giờ 30', họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy13 giờ, làm việc tại cơ quan

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, kiểm tra tiến độ thực hiện dư án VnSat trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, TC-KH cùng đi, (theo lịch UBND tỉnh). Điểm tập trung tại thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 19/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30', họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách13 giờ 30’, dự hội nghị cán bộ hưu trí lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 9 giờ họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự hội nghị cán bộ hưu trí lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30', họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách. 13 giờ 30’, dự hội nghị cán bộ hưu trí lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Thị ủy, (theo lịch Thị ủy)..

 THỨ SÁU, ngày 20/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh, 07 giờ 30’, dự Đại hội Đảng viên chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã, 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, họp chuẩn bị triển khai xây dựng các nhà văn hóa ấp xã Long Phú. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: phòng TC-KH, Ban QLDA (Chuẩn bị nội dung), UBND xã Long Phú cùng dự, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Quốc Anh phụ trách; 13 giờ 30’ họp giải quyết khó khăn vướng măc trong quá trình đo đạc và hồ sơ GPMB dự án Chi nhánh Công ty May Bình Minh tại Hậu Giang – Xí nghiệp May Minh Long và Nhà máy chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang. Mời lãnh đạo các đơn vị: Thanh Tra, TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung và mời Công ty đo đạc ACB), Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thị xã. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, họp kết luận nội dung đoạn clip tại Trường Mẫu giáo Họa Mi. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã, giao phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30', triển khai các nội dung về công tác CCHC và dân vận chính quyền. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Đào, Thắng phụ trách.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE