UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 09/3/2020 ĐẾN 13/3/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 08)
Trần Văn Níc 07/03/2020 10:52

THỨ HAI, ngày 09/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30’ dự Đại hội chi bộ Thanh tra, điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách, 13 giờ, làm việc tại cơ quan, 16 giờ, dự công bố Quyết định khiếu nại đối với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát. Mời Thanh tra thị xã, phòng TNMT, Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền 7 giờ, làm việc tại cơ quan, 14 giờ, dự đối thoại các hộ dân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ làm việc tại cơ quan; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 10/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phú. Điểm tại Trường THPT Tân Phú. 13 giờ làm việc cơ quan; 16 giờ’ làm việc với Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. 

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền; 07 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phú. Điểm tại Trường THPT Tân Phú. 13 giờ làm việc cơ quan; 16 giờ’ làm việc với Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. 

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’ họp Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách, 09 giờ làm việc với Ban Liên lạc Cựu chiến binh – Tiểu đoàn 303 về việc xây dựng nhà bia kỷ niệm. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã, có giấy mời riêng. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ làm việc cơ quan; 16 giờ’ làm việc với Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. 

THỨ TƯ, ngày 11/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh 7 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự thị xã lần X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị). Điểm tại Hội trường UBND thị xã; 10 giờ, đ/c Bí thư Thị ủy làm việc Thường trực UBND thị xã. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã cùng dự (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025, (theo lịch Thị ủy). Điểm tại Đảng ủy xã Long Phú.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương, 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 10 giờ, đ/c Bí thư Thị ủy làm việc Thường trực UBND thị xã (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ 30’, họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ cấp lại GCN QSDĐ của bà Võ Thị Thanh Hoa và trình tự thu hồi GCN QSDĐ của ông Võ Văn Kính. Mời lãnh đạo: phòng TN-MT (phối hợp Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã chuẩn bị nội dung cùng dự), Thanh tra. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách. 

THỨ NĂM, ngày 12/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh dự Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự thị xã lần X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường UBND thị xã; 13 giờ, làm việc tại cơ quan

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền 07, giờ làm việc cơ quan, 9 giờ, dự họp rà soát đề xuất đối với việc xin giao đất cho cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Điểm tại Hội trường - Bộ CHQS tỉnh. Mời phòng TN - MT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách. 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ làm việc tại cơ quan; 14 giờ, dự họp bàn về việc chủ trương thực hiện Dự án Phát triển cộng đồng thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao phòng TCKH chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 13/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh, 07 giờ 30’ dự Đại hội đảng viên Đảng bộ phường Thuận An khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Nhà Văn hóa thị xã.  Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ thông qua thiết kế xây dựng Nhà văn hóa ấp và đường giao thông trên địa bàn xã Long Phú. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy) .Mời lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TNMT, VHTT, TC-KH, Ban QLDA (chuẩn bị nội dung), Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Bí thư và Chủ tịch UBND xã Long Phú cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách ; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, sơ kết công tác BHXH quý I/2020, ký kết và phát động thi đua năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao BHXH chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Thắng phụ trách, 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 14/3/2020

Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự lễ phát lệnh khởi công xây dựng công trình: Trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Long Mỹ. Điểm tại khu vực 4, phường Thuận An (tuyến đường tránh thị xã).

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE