UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 13/4/2020 ĐẾN 17/4/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 03)
Trần Văn Níc 10/04/2020 02:00

THỨ HAI, ngày 13/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế (chuẩn bị nội dung), TC-KH, Hội Nông dân, UBND các xã, phường cùng dự, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Quốc Anh phụ trách. 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

THỨ BA, ngày 14/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự họp kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với công chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Trinh phụ trách. 13 giờ 30’, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự họp kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với công chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. 13 giờ 30’, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

THỨ TƯ, ngày 15/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

THỨ NĂM, ngày 16/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra, phân công phụ trách nội dung thông qua văn kiện và Đề án nhân sự. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy). Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra, phân công phụ trách nội dung thông qua văn kiện và Đề án nhân sự. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy). Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, ngày 17/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30, thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy, (theo lịch Thị ủy). Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự họp tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, TN-MT, QLĐT cùng dự, giao phòng TC-KH liên hệ Sở KH-ĐT chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách. 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE