UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 20/6/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 06)
Trần Văn Níc 14/06/2020 04:44

THỨ HAI, ngày 15/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nội dung trình kỳ họp HĐND giữa năm 2020. Mời Lãnh đạo: Ban KT - XH, Ban Pháp chế, Trưởng phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).Giao đ/c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nội dung trình kỳ họp HĐND giữa năm 2020. Mời Lãnh đạo Ban KT-XH, Ban Pháp chế, Trưởng phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 06 giờ 30, dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động Chiến dịch “Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 10, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2020”. Mời lãnh đạo: phòng Y tế, Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại Khối Đoàn thể huyện Phụng Hiệp, đường Nguyễn Thị Phấn, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30',  dự khảo sát đánh giá ngoài CLGD mức độ 2- công nhận chuẩn quốc gia. Điểm tại Trường THCS Trà Lồng. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BA, ngày 16/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự họp HĐND phường Thuận An. Điểm tại Hội trường phường Thuận An; 13 giờ 30’, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải ngân kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng năm 2019 cấp xã. Mời lãnh đạo các ngành: TC-KH, TN-MT, Kho bạc thị xã, đơn vị tư vấn Cty TCT Map (chuẩn bị nội dung), UBND và kế toán các xã, phường cùng dự, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH (chuẩn bị nội dung), TN-MT, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

      - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự họp Thường trực HĐND thị xã để trao đổi, thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã Giao Đ/c Đào phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 17/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với xã Long Phú. Mời Ủy ban MTTQVN thị xã, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trưởng phòng: VH&TT, QLĐT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phú cùng dự. Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, dự chương trình “Phụ nữ Hậu Giang chung tay phòng, chống xâm nhập mặn chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”.Mời Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã; 14 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã (Theo Giấy mời Ban Pháp chế HĐND thị xã). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Giao Đ/c Trinh phụ trách; 14 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự họp Hội đồng xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ; 13 giờ 30’, dự họp bàn công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Mời phòng LĐTB và XH, Trung tâm GDNN-GDTX. Giao phòng LĐTB và XH chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Long Mỹ. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 18/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30, dự tập thử Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã, theo lịch Thị ủy (cả ngày).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30, dự tập thử Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã, theo lịch Thị ủy (cả ngày).

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, nghe báo cáo về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT, TC-KH (chuẩn bị nội dung) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách14 giờ, làm việc với đơn vị đầu tư xây dựng điện II về xác định ranh xin đầu tư. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, UBND phường Thuận An cùng dự, giao phòng QLĐT trích lục bản đồ cụm công nghiệp. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 19/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự thẩm tra các báo cáo dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự họp BCĐ Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh (theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 và Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh). Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, Kinh tế, giao phòng TC-KH phối hợp phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao Đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự trao đổi về việc thu hồi 02 khu đất Trạm Y tế xã Long Bình cũ (nay là phường Vĩnh Tường); Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, để giao đất cho Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện dự án: Trụ sở Công an phường Bình Thạnh; và Trụ sở Công an phường Vĩnh Tường, có giấy mời riêng. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 06 giờ, dự lễ khai mạc “Hành trình Đỏ” và Đi bộ diễu hành cổ động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Công viên Xà No, TP. Vị Thanh; 08 giờ, dự ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng trên đất Hậu Giang” và Lễ Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ BẢY, ngày 20/6/2020

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực: dự tập thử Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã (cả ngày), theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 06 giờ 30', dự lễ Công bố xã Thạnh Xuân huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thốn mới nâng cao năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Xuân.

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE