UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 03/8/2020 ĐẾN 07/8/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 07)
Trần Văn Níc 31/07/2020 03:08

THỨ HAI, ngày 03/8/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự họp về công tác xây dựng cơ bản. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH (chuẩn bị nội dung), QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, TN-MT, Kinh tế, Giám đốc kho bạc Nhà nước thị xã cùng dự, theo lịch Thị ủy, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, tiếp đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi. Mời Lãnh đạo: phòng GD-ĐT (giao phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung), Công an, Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại trường THPT Long Mỹ. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BA, ngày 04/8/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30', dự gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ, họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Thị Huỳnh Hoa có đất bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lở hai bên Sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay thị xã Long Mỹ). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 14 giờ 30’, dự bàn giao nhiệm vụ của phòng TC-KH. Điểm phòng họp số 01 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp Thường trực HĐND thị xã. Điểm tại HĐND thị xã;13 giờ, họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Thị Huỳnh Hoa có đất bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lở hai bên Sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay thị xã Long Mỹ). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã; 14 giờ 30', dự bàn giao nhiệm vụ của phòng TC-KH. Điểm phòng họp số 01 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, họp thông qua góp ý lựa chọn hình ảnh đại diện tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng VH&TT cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ TƯ, ngày 05/8/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự tháng 8/2020. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30, kiểm tra tình hình thu ngân sách trên địa bàn phường Trà Lồng. Mời Trưởng Công an, Chi cục thuế khu vực II thị xã cùng dự, giao Chi cục thuế khu vực II chuẩn bị nội dung. Điểm tại UBND phường. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan;13 giờ 30’, dự trao đổi giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần May Bình Minh thực hiện dự án Công ty Cổ phần May Bình Minh – Xí nghiệp May Bình Minh Long tại Cụm công nghiệp- Tiểu thủ Công nghiệp thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo: phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ-Chi nhánh thị xã Long Mỹ phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở TN-MT tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 06/8/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Thị Huỳnh Hoa có đất bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lở hai bên Sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay thị xã Long Mỹ). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, dự đối thoại với bà Trần Thị Huỳnh Hoa có đất bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lở hai bên Sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay thị xã Long Mỹ). Điểm tại Nhà văn hóa khu vực 2, phường Thuận An. Mời: Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Thường trực HĐND, Công an, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, GĐ Trung tâm PTQĐ-Chi nhánh thị xã Long Mỹ, phòng QLĐT, phòng TN-MT, Ban QLDA-ĐTXD, Đài truyền thanh, đại diện lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã; đại diện: UBND, Khối dân vận, UBMTTQ, Hội LH phụ nữ, Trưởng khu vực 2, phường Thuận An (giao UBND phường mời bà Hoa). Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 15 giờ, họp Chi bộ VP.HĐND&UBND. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Thị Huỳnh Hoa có đất bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lở hai bên Sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay thị xã Long Mỹ). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã; 13 giờ, làm việc tại cơ quan; 15 giờ, họp Chi bộ VP.HĐND&UBND. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, Kinh tế cùng dự. Điểm Phòng họp số 3 UBND tỉnh; 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời lãnh đạo phòng: Tư pháp, LĐTB-XH, TC-KH, Ngân hàng NN - PTNT, Hội Luật gia. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Giao Đ/c Đào phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 07/8/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Điểm tại Hội trưởng Tỉnh ủy (cả ngày). 

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30, kiểm tra tình hình thu ngân sách trên địa bàn phường Bình Thạnh. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Chi cục thuế khu vực II thị xã cùng dự, giao Chi cục thuế khu vực II chuẩn bị nội dung. Điểm tại UBND phường. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE