UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỈ TỊCH UBND THỊ XÃ ( TỪ NGÀY 11/5/2020 ĐẾN 15/5/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 11)
Trần Văn Níc 08/05/2020 09:27

THỨ HAI, ngày 11/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30, Thường trực thị ủy dự làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp Thị ủy; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, góp ý hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang - Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu gạo QP - HG). Mời lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Thanh tra, QLĐT, TNMT, Tư pháp, TCKH, Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An, giao phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự báo cáo hồ sơ vi phạm hành chính của ông Trần Văn Ẩn. Mời lãnh đạo Công an phối hợp phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và cùng dự.  Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách.

THỨ BA, ngày 12/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 8 giờ, họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 9 giờ, họp Ban Thường vụ Thị ủy (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ 30', dự họp thông qua chấm điểm thi đua công tác tuyển quân. Mời lãnh đạo: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an, Trung tâm Y tế, phòng GD-ĐT, phòng Y tế, phòng VH&TT, phòng Tư Pháp, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự, giao Ban CHQS chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 9 giờ, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ 30’, làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về kết quả triển khai Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang năm 2019, kế hoạch thực hiện năm 2020.Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, TN-MT, QLĐT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, phường cùng dự, (lịch thay giấy mời)Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự chương trình “Phụ nữ thị xã Long Mỹ cùng con đường đến trường, an toàn trong mùa dịch và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại trường THPT Tân Phú; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 13/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Hội nghị bàn về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Mời lãnh đạo phòng TC-KH, Ban quản lý dự án - Đầu tư xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, thông qua đồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị phường Vĩnh Tường (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 15 giờ, dự họp bàn về kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mời Lãnh đạo Phòng TC-KH, VP.HĐND&UBND, Phòng Y tế cùng dự, giao phòng Y tế phối hợp phòng TC-KH chuẩn bị nội dung (lịch thay giấy mời)Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, thông qua đồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị phường Vĩnh Tường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã; 15 giờhọp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời lãnh đạo phòng TC- KH, TN-MT cùng dựĐiểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ NĂM, ngày 14/5/2020

     - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30, khảo sát một số công trình xây dựng cơ bản. Điểm tập trung tại Thị ủy, (theo lịch Thị ủy). Giao đ/c Kha Ly phụ trách;13 giờ 30’, dự làm việc với đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy(theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ, làm việc cơ quan; 15 giờ, dự đối thoại với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - khu vực 2, phường Thuận An. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, Thanh Tra, TC-KH, QLĐT, UBND phường Thuận An cùng dự, giao phòng QLĐT phối hợp Thanh tra chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, ngày 15/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30, dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện và Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2020. Điểm tại hội trường UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, làm với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về lĩnh vực phát triển nông thôn (theo Thông báo số 1029/TB-SNN-PTNT ngày 05/5/2020), giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang - Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu gạo QP - HG). Mời lãnh đạo phòng: Thanh tra, QLĐT, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ-Chi nhánh thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An cùng dự, (lịch thay giấy mời),giao UBND phường Thuận An mời các Ban, Ngành có liên của phường, và mời các hộ dân. Giao Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban tiếp công dân UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách.

 

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE