UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 18/5/2020 ĐẾN 22/5/2020)(ĐIỀU CHỈNH LẦN 05)
Trần Văn Níc 15/05/2020 02:49

THỨ HAI, ngày 18/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT, TC-KH,Chi nhánhVPĐKĐĐ thị xã, NHCSXH thị xã (chuẩn bị nội dung) cùng dự, (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Thị ủy(theo lịch Thị ủy).

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’,dự nghe Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về xúc tiến thương mại đầu tư tại tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 14 giờ, họp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần.Giao đ/c Đào phụ trách.

THỨ BA, ngày 19/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07giờ 30’, tiếp Thứ trưởng Bộ Công an. Điểm tại công an thị xã, giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; 09 giờ, dự Lễ trao học bổng Vừ A Dính. Điểm tại UBND xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; 13 giờ,làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 20/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự Hội thảo “Hậu Giang mở mang đô thị”. Điểm tại Đài PTTH Hậu Giang; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự cùng đoàn giám sát HĐND thị xã “việc triển khai và thực hiện một số đề án của tỉnh trong lĩnh lực nông nghiệp trên địa bàn thị xã”. Điểm tại xã Long Trị; 13 giờ 30’,dự giám sát “việc triển khai và thực hiện một số đề án của tỉnh trong lĩnh lực nông nghiệp trên địa bàn thị xã”. Điểm tại xã Long Phú. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự báo cáo kết quả thực hiện thí điểm không thu tiền điện tại nhà khách hàng và đề xuất UBND tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện nhân rộng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế phối hợp Điện lực thị xã chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 21/5/2020

     - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, tiếp Đoàn làm việc của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu (theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, (theo Kế hoạch số 56 ngày 06/5/2020 của HĐND tỉnh). Mời: Thường trực HĐND, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án - ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã, Chủ tịch UBND phường Thuận An, giao phòng TCKH chuẩn bị nội dung, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, làm việc với Đảng ủy-UBND xã Long Phú về xây dựng nông thôn mới, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung,(có giấy mời riêng). Điểm tại UBND xã Long PhúGiao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và cùng dự.Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, ngày 22/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự họp Ban Chấp Đảng bộ tỉnh mở rộng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy; 13 giờ 30’, họp BCĐ xây dựng nông thôn mới thị xã, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung,(có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh tại Hậu Giang - Xí nghiệp may Minh Long). Mời lãnh đạo phòng:Thanh tra, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, UBND phường Thuận An (Giao UBND phường Thuận An mời các hộ dân), giao Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30', họp BCĐ xây dựng nông thôn mới thị xã, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung,(có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30', dự làm việc về nội dung thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã, (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE