UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN 24/4/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 03)
Trần Văn Níc 17/04/2020 02:57

THỨ HAI, ngày 20/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc cấp GPXD đối với ông Ngô Văn Muộn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng: QLĐT (chuẩn bị nội dung), TN-MT, Thanh tra, Tư pháp, Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND phường Thuận An cùng dự, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách. 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 21/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan, 13 giờ 30’, dự công bố Quyết định về công tác cán bộ của Trung tâm Y tế thị xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp bàn chuyển đổi đất trong xây dựng dự án Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và xây dựng Đan Anh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, Kinh tế, TC-KH, Cty xây dựng Đan Anh, UBND xã Long Phú cùng dự, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, nghe báo cáo tình hình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 22/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với khối nội chính. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, góp ý đồ án quy hoạch chi tiết 02 khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời Lãnh đạo: Sở GTVT, TN&MT, Xây dựng, phòng TN-MT, QLĐT (chuẩn bị nội dung),UBND phường Bình Thạnh cùng dự, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách. 13 giờ 30’, họp bàn tháo gỡ khó khăn về kinh phí. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: phòng TC-KH, TN-MT, Công an thị xã, TT.PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Ban QLDA cùng dự, giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp bàn tháo gỡ khó khăn về kinh phí. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: phòng TC-KH, TN-MT, Công an thị xã, TT.PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Ban QLDA cùng dự, giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Trinh phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 23/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp bàn công tác giải ngân. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, TN-MT, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng thị xã cùng dự, giao Ban QLDA-ĐTXD (chuẩn bị nội dung), theo lịch Thị ủy; 13 giờ 30’, họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Mời: đ/c Bí thư Thị ủy, lãnh đạo phòng: Y tế, TC-KH, VHTT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Bí thư các xã, phường cùng dự, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự đối thoại với ông Võ Quang Tuệ,khu vực 2, phường Thuận An. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, Thanh Tra, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, UBND phường Thuận An cùng dự, giao phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Đào phụ trách. 13 giờ 30’, họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Mời: đ/c Bí thư Thị ủy, lãnh đạo phòng: Y tế, TC-KH, VHTT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Bí thư các xã, phường cùng dự, (lịch thay giấy mời).

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự họp tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu của ông Trần Văn Ẩn. Điểm tại phòng họp Sở Tư Pháp tỉnh. Mời lãnh đạo: phòng Tư Pháp, Công an, UBND phường Bình Thạnh, UBND xã Tân Phú cùng dự. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Mời: đ/c Bí thư Thị ủy, lãnh đạo phòng: Y tế, TC-KH, VHTT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Bí thư các xã, phường cùng dự, (lịch thay giấy mời)

 THỨ SÁU, ngày 24/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc kiểm tra trình tự thủ tục cấp GCN QSDĐ của ông Phạm Chí Toàn và bà Liều Thành Tựu. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT (chuẩn bị nội dung), Chi nhánh VP ĐKĐĐ thị xã, UBND phường Thuận An cùng dự, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách, 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp trực tuyến về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: UBMTTQVN, phòng LĐTBXH, phòng TC-KH, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự (lịch thay giấy mời), giao phòng TC-KH phối hợp phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, dự bàn giao tại phòng GD-ĐT. Điểm tại phòng GD-ĐT. Mời lãnh đạo phòng TC-KH cùng dự; 13 giờ 30’,họp trực tuyến về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: UBMTTQVN, phòng LĐTBXH, phòng TC-KH, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự (lịch thay giấy mời), giao phòng TC-KH phối hợp phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung.

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE