UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 20/7/2020 ĐẾN 24/7/2020)(ĐIỀU CHỈNH LẦN 06)
Trần Văn Níc 17/07/2020 02:55

THỨ HAI, ngày 20/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30, kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, TN-MT. Điểm tập trung tại Thị ủy, theo lịch Thị ủy. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 14 giờ, dự họp về công tác xây dựng cơ bản. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH (chuẩn bị nội dung), QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, TN-MT cùng dự, theo lịch Thị ủy, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự lễ khai trương chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa từ UBND xã Long Trị sang trụ sở Bưu điện  xã Long Trị, giao UBND xã Long Trị phối hợp cùng Bưu điện thị xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần xã, có giấy mời riêng. Điểm tại Bưu điện xã Long Trị. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự làm việc Đoàn giám sát về tình hình cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học bậc học mầm non, tiểu học và trung học sơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019. Mời: Thường trực HĐND, UB MTTQVN, Ban KT-XH HĐND thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: TC-KH, LĐ-TBXH,Nội vụ, QLĐT, GD-ĐT (chuẩn bị nội dung) cùng dự, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BA, ngày 21/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự thông qua dự thảo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Mời Công an thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, thăm và tặng quà mẹ VNAH xã Long Phú và xã Tân Phú. Điểm tập trung tại Thị ủy. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thị xã; 08 giờ, dự hội nghị điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự bàn giao mái ấm tình thương cho Hội viên nghèo. Điểm tại nhà bà Nguyễn Thị Nữ, ấp Long Bình 1, xã Long Phú; 15 giờ, dự khánh thành cầu Mười Ngây, ấp Tân Bình 1, xã Long Phú. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ TƯ, ngày 22/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, nghe báo cáo kinh phí tổ chức Đại hội. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 15 giờ 30’, họp bàn nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã lần thứ I năm 2020. Mời Thường trực thị ủy, lãnh đạo phòng: Nội vụ (chuẩn bị nội dung), TC-KH cùng dự. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ 30’, dự tiếp Tổ công tác của Tổng cục Quản lý đất đai. Mời lãnh đạo các đơn vị: TN-MT, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ TC-KH, Kinh tế, QLĐT, Chi Cục thuế khu vực II thị xã; UBND các xã, phường: phường Bình Thạnh, phường Thuận An, xã Long Bình, xã Long Phú, giao phòng TN-MT phối hợp Chi nhánh VPĐKĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Long Phú. Mời thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại nhà ông Nguyễn Văn Thừa, ấp Tân Bình 1, xã Long Phú. Giao đ/c Thắng phụ trách

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến Phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, theo lịch Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy; 14 giờ, dự họp Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2020. Mời Ban Tuyên giáo, lãnh đạo phòng GD-ĐT cùng dự. Điểm tại Trường trung học phổ thông Long Mỹ.

THỨ NĂM, ngày 23/7/2020

 - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Long Trị A. Mời thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Trị A. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri phường Thuận An. Mời thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Trường tiểu học Thuận An. Giao đ/c Trinh phụ trách; 15 giờ 30, Họp Thường trực UBND thị xã. Mời lãnh đạo các phòng: TNMT (chuẩn bị nội dung báo cáo về cũng cố, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ban hành Quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: CCN-TTCN (Báo cáo số 461/BC-TNMT); trường hợp cấp giấy CNQSDĐ ông Võ Văn Leo (Báo cáo sô 466/BC-TNMT) và trường hợp cấp giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Nhan (Báo cáo số 467/BC-TNMT), Giám đốc Trung tâm PTQĐ chi nhánh thị xã, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, TCKH, Kinh tế (Chuẩn bị nội dung theo bảng thuyết minh và tổ chức Lễ công nhận xã Long Phú đạt chuẩn nông thôn mới). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.Giao Đ/c Trinh, Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Long Bình. Mời thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Bình. Giao đ/c Kha Ly phụ trách. 15 giờ 30, Họp Thường trực UBND thị xã. Mời lãnh đạo các phòng: TNMT (chuẩn bị nội dung báo cáo về cũng cố, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ban hành Quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: CCN-TTCN (Báo cáo số 461/BC-TNMT); trường hợp cấp giấy CNQSDĐ ông Võ Văn Leo (Báo cáo sô 466/BC-TNMT) và trường hợp cấp giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Nhan (Báo cáo số 467/BC-TNMT), Giám đốc Trung tâm PTQĐ chi nhánh thị xã, TCKH, Kinh tế (Chuẩn bị nội dung theo bảng thuyết minh và tổ chức Lễ công nhận xã Long Phú đạt chuẩn nông thôn mới). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Tân Phú. Mời thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Tân trị 2, xã Tân Phú. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, dự họp Hội đồng sáng kiến, giải pháp xét sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở ngành giáo dục năm học 2019-2020, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách. 15 giờ 30, Họp Thường trực UBND thị xã. Mời lãnh đạo các phòng: TNMT (chuẩn bị nội dung báo cáo về cũng cố, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ban hành Quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: CCN-TTCN (Báo cáo số 461/BC-TNMT); trường hợp cấp giấy CNQSDĐ ông Võ Văn Leo (Báo cáo sô 466/BC-TNMT) và trường hợp cấp giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Nhan (Báo cáo số 467/BC-TNMT), Giám đốc Trung tâm PTQĐ chi nhánh thị xã, TCKH, Kinh tế (Chuẩn bị nội dung theo bảng thuyết minh và tổ chức Lễ công nhận xã Long Phú đạt chuẩn nông thôn mới). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã.

 THỨ SÁU, ngày 24/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, thăm và tặng quà Mẹ VNAH xã Long Trị và xã Long Trị A. Điểm tập trung tại Thị ủy. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự họp mặt gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2020, giao phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tường. Mời thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND phường Vĩnh Tường. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, họp đánh giá nhiệm vụ Hội đồng khoa học, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, thăm gia đình chính sách phường Vĩnh Tường, xã Long Bình. Mời lãnh đạo: Ban Dân vận, phòng LĐ-TBXH, Ban CHQS thị xã, Chủ tịch: UBND phường Vĩnh Tường, xã Long Bình, theo lịch UBND tỉnh. Điểm tập trung tại UBND thị xã, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự họp mặt gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2020, giao phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE