UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 22/6/2020 ĐẾN 27/6/2020)(ĐIỀU CHỈNH LẦN 04)
Trần Văn Níc 19/06/2020 18:22

THỨ HAI, ngày 22/6/2020

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 07 giờ 30’, dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Thị xã Long Mỹ.

THỨ BA, ngày 23/6/2020

 Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 07 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Thị xã Long Mỹ (cả ngày).

 THỨ TƯ, ngày 24/6/2020

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 07 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Thị xã Long Mỹ .

THỨ NĂM, ngày 25/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, dự họp Ban chấp hành tỉnh mở rộng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông; tọa đàm về chuyển đổi số. Mời lãnh đạo phòng VH&TT cùng dự. Điểm tại phòng số 2 Tỉnh ủy. Giao đ/c Thắng phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự khảo sát đánh giá ngoài CLGD - công nhận chuẩn quốc gia. Điểm tại Trường tiểu học Long Trị A, Tiểu học Long Trị 2. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, ngày 26/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan;13 giờ 30’ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Thị ủy, theo lịch Thị ủy. Giao đ/c Trinh phụ trách;19 giờ, dự chương trình nghệ thuật mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể thao thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp sơ kết việc thực hiện Đề án Quản lý và thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông thủy sản trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, TC-KH cùng dự, giao phòng Kinh tế phối hợp phòng TC-KH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Thị ủy, theo lịch Thị ủy;19 giờ, dự chương trình nghệ thuật mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể thao thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự họp mặt ngày gia đình Việt Nam 28/6. Điểm tại Hội trường UBND thị xã14 giờ, dự họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình và trật tự, an toàn giao thông”. Mời Thủ trưởng các đơn vị: phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT và các đội tham gia hội thi cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Giao đ/c Thắng phụ trách;19 giờ, dự chương trình nghệ thuật mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể thao thị xã.

 THỨ BẢY, ngày 27/6/2020

Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự khai giảng lớp chuyên viên. Điểm tại hội trường UBND thị xã.

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE