UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 25/4/2020 ĐẾN 01/5/2020)(ĐIỀU CHỈNH LẦN 06)
Trần Văn Níc 24/04/2020 06:32

THỨ BẢY, ngày 25/4/2020

Chủ tịch các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ VP.HĐND&UBND thị xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã.

CHỦ NHẬT, ngày 26/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự Đại hội đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát. Điểm tại Hội trường Viện kiểm sát

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ,dự Đại hội đảng viên Chi bộ phòng TC-KH. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã; 13 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ phòng QLĐT. Điểm tại phòng tiếp công dân thị xã.

THỨ HAI, ngày 27/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự rà soát Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 của các địa phương. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mời lãnh đạo: phòng TC-KH phối hợp phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và cùng dự. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, làm việc với Đảng ủy, UBND phường Trà Lồng về công tác cán bộ. Điểm tại UBND phường Trà Lồng, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung; 14 giờ, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Bình về công tác cán bộ. Điểm tại UBND xã Long Bình.

THỨ BA, ngày 28/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh:  07 giờ 30’, họp Hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30', kiểm tra tiến độ thực hiện Chiến dịch Giao thông - Thủy lợi và Trồng cây năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng: QLĐT, Kinh tế, Trạm Thủy lợi, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ - thị xã Long Mỹ, (giao phòng QLĐT phối hợp Hạt Kiểm lâm chuẩn bị nội dung), lịch thay giấy mời. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30', làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã.

THỨ TƯ, ngày 29/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ Ngân hàng NN và PTNT thị xã. Điểm tại Ngân hàng NN và PTNT thị xã; 13 giờ 30’, dự đối thoại bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, khu vực 2, phường Thuận An. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, Thanh Tra, TC-KH, QLĐT, UBND phường Thuận An cùng dự, giao phòng QLĐT phối hợp Thanh tra chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 15 giờ, họp xét kỷ luật cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, khảo sát, kiểm tra việc xây dựng lấn chiếm đường cống thoát nước tại khu vực 2, phường Thuận An. Mời lãnh đạo phòng: QLĐT, TN-MT, UBND phường Thuận An cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự cấp phát tiền cho hộ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Quyết định 15/QĐ-TTg. Điểm tại UBND xã Long Phú. Giao phòng LĐTBXH chuẩn bị. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30', họp BCĐ hiến máu nhân đạo. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, giao Hội chữ thập đỏ chuẩn bị nội dung, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 30/4/2020

     - Nghỉ Lễ

     - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền trực Lễ.

    THỨ SÁU, ngày 01/5/2020

     - Nghỉ Lễ

     - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương trực Lễ.

 

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE