UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 27/7/2020 ĐẾN 31/7/2020)(ĐIỀU CHỈNH LẦN 08)
Trần Văn Níc 24/07/2020 02:49

THỨ HAI, ngày 27/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 06 giờ, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; 08 giờ, dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt Người có công với cách mạng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh. Giao đ/c Thắng phụ trách; 14 giờ, dự họp nghe thông qua quy hoạch mặt bằng tổng thể khu đất Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thị xã. Mời Thường trực: Thị ủy, HĐND, UBMTTQVN thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: TC-KH, TN-MT (chuẩn bị nội dung), QLĐT, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Thuận An cùng dự, lịch thay giấy mời. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự họp mặt gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2020. Điểm tại Hội trường UBND phường Bình Thanh; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;15 giờ, họp phân công chuẩn bị lễ công nhận nông thôn mới xã Long Phú. Mời Thủ trưởng các đơn vị: TC-KH, Công an, Ban Chỉ huy QS thị xã, VH&TT, Trung tâm VHTT, Nội vụ, Y tế, Kinh tế (chuẩn bị nội dung), Đài truyền thanh, UBND xã Long Phú. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, khảo sát nâng cấp trường học chuẩn bị năm học mới. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, GD-ĐT (chuẩn bị nội dung). Điểm tập trung tại UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 28/7/2020

       - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, đối thoại bà Trương Ngọc Thúy, Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung. Mời thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, Phòng TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc huyện Long Mỹ, UBND phường Bình Thạnh, UBND phường Thuận An cùng dự; 09 giờ, đối thoại với ông Võ Quang Tuệ, khu vực 2, phường Thuận An, giao Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã phối hợp chuẩn bị nội dung. Mời thủ trưởng các đơn vị: Phòng TN-MT; Chi nhánh VPĐK ĐĐ; UBND phường Thuận An cùng dự. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã10 giờ, dự họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ 30’, dự sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Công an thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội chợ Hàn Quốc – Hậu Giang trong khuôn khổ giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang năm 2020 gắn với Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc – Hậu Giang”. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế (chuẩn bị nội dung) cùng dự. Điểm tại Phòng họp Sở Công Thương. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ, kiểm tra chuẩn bị tổ chức Lễ công nhận xã nông thôn mới xã Long Phú. Mời lãnh đạo: Công an, BCHQS, Kinh tế, VH&TT, TT.VHTT, Đài Truyền thanh cùng đi. Điểm tại UBND xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 29/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã, giao Chi cục thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự họp nghe thông qua nội dung báo cáo video clip Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã lần thứ nhất và lễ công nhận nông thôn mới xã Long Phú. Mời Thường trực: Thị ủy, HĐND; lãnh đạo: phòng Nội vụ (chuẩn bị nội dung), phòng Kinh tế (chuẩn bị nội dung), Đài truyền thanh thị xã, UBND xã Long Phú cùng dự. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền:: 07 giờ, làm việc tại cơ quan;10 giờ, dự họp trao đổi trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã. Mời lãnh đạo: phòng TN-MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ cùng dự, giao Chi nhánh VPĐKĐĐ phối hợp phòng TN-MT chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 01 Sở TN&MT. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự họp nghe thông qua nội dung báo cáo video clip Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã lần thứ nhất và lễ công nhận nông thôn mới xã Long Phú. Mời Thường trực: Thị ủy, HĐND; lãnh đạo: phòng Nội vụ (chuẩn bị nội dung), phòng Kinh tế (chuẩn bị nội dung), Đài truyền thanh thị xã cùng dự . Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy;15 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công nhận xã Long Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, VH&TT, Trung tâm VHTT, Đài truyền thanh cùng đi. Điểm tại Trung tâm Văn hóa sinh hoạt cộng đồng xã Long Phú

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, giao phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 30/7/2020

 - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã. Mời Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, (ghi chú tài liệu hội nghị đăng tải lên cổng thông tin điện tử, mục tài liệu hội nghị). Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan; 16 giờ, dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự hội nghị chuyên đề “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, làm việc tại cơ quan; 16 giờ, dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’,  dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Điểm tại hội trường Liên đoàn Lao động thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU ngày 31/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30, dự Lễ công nhận xã Long Phú đạt chuẩn nông thông mới. Điểm tại Trung tâm Văn hóa sinh hoạt cộng đồng xã Long Phú; 14 giờ, dự họp trực tuyến với các địa phương Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Mời: Thường trực: Thị ủy, HĐND, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30, dự Lễ công nhận xã Long Phú đạt chuẩn nông thông mới. Điểm tại Trung tâm Văn hóa sinh hoạt cộng đồng xã Long Phú; 14 giờ dự họp trực tuyến với các địa phương Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mời lãnh đạo phòng TN-MT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 14 giờ, dự hội nghị trực tuyến về rà soát tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Mời lãnh đạo phòng GD-ĐT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BẢY ngày 01/8/2020

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020). Điểm tại Hội trường Thị ủy.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE