UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LICH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 27/3/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 11)
Trần Văn Níc 20/03/2020 16:46

THỨ HAI, ngày 23/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. Điểm tại Hội trường Viện kiểm sát. 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ Kho bạc thị xã. Điểm tại Kho bạc thị xã; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Mời Thanh tra, TNMT (chuẩn bị nội dung), QLĐT, Chủ tịch UBND phường Thuận An cùng dự. Giao đ/c Đào phụ trách.

THỨ BA, ngày 24/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh, 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và kết quả triển khai thực hiện kết luận Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, (có giấy mời riêng). Giao phòng VH&TT chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, giải quyết khó khăn trong việc xác định ranh GPMB đường Quốc lộ 61B đối với bà Lê Thị Tuyết để triển khai xây dựng các nhà văn hóa ấp Tân Bình 1, xã Long Phú; dự án Cầu Tám Cựa phường Trà Lồng. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: Sở GTVT tỉnh, Trung tâm PTQĐ chi nhánh thị xã (trường hợp bà Lê Thị Tuyết), phòng TNMT, phòng QLĐT, Ban QLDA, UBND xã Long Phú, UBND phường Trà Lồng (trường hợp Cầu Tám Cựa), UBND phường Thuận An (trường hợp xử lý mặt bằng dự án sửa chữa nền mặt đường và cống thoát nước Quốc lộ 61B trường hợp của ông Lâm Hiệp Tiến) cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, họp bàn kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH (chuẩn bị nội dung), Y tế, Ban QLDA cùng dự. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 25/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, nghe Trung tâm PTQĐ Chi nhánh thị xã báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với bà Trần Thị Hồng Hoa dự án bờ kè sông Cái Lớn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời lãnh đạo: phòng TN-MT, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ (chuẩn bị nội dung), UBND phường Thuận An cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ phòng Kinh tế. Điểm tại Hội trường Khuyến nông, 13 giờ 30’, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Thị ủy, (theo lịch Thị ủy)..

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ 30', dự họp quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính. Mời lãnh đạo phòng TC-KH, phòng Kinh tế (hai đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự). Giao đ/c Trinh phụ trách, 13 giờ 30’, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

THỨ NĂM, ngày 26/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Đảng bộ Công an thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường UBND thị xã; 15 giờ, họp Hội đồng xét tuyển viên chức. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ phòng TN-MT. Điểm tại phòng họp TN-MT, 13 giờ 30’, khảo sát thực tế, cho ý kiến về hướng tuyến các công trình “Lộ ra trạm 220KV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110KV mạch đơn Vị Thanh – Long Mỹ” và Lộ ra trạm 220KV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110KV mạch đơn Phụng Hiêp – Châu Thành”. Điểm tập trung Cầu Xẻo Trăm (xã Long Bình). Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, TNMT, Điện lực thị xã cùng đi. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 09 giờ, dự họp thông qua Ban Thường vụ tỉnh ủy về dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng TC-KH cùng dự. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo định hướng xây dựng Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng TNMT cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách

 THỨ SÁU, ngày 27/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh, 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ, 30', dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Mời thành viên BCĐ, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, khảo sát các công trình xây dựng cơ bản. Điểm tập trung tại Thị ủy. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, TN-MT, QLĐT, Ban QLDA cùng đi, (theo lịch Thị ủy); 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30', dự làm việc với Sở Nội vụ kiểm tra công tác quý I/2020 của phòng Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE