UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Trần Văn Níc 04/11/2019 19:49

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 (Đính kèm thông báo và bảng phụ lục số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2019)

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo về việc kiểm tra, giải quyết đơn yêu cầu bà Lê Thị Kim Năm
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE