UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các ngành đóng góp báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã về chuẩn bị Kỳ họp thứ hai HĐND thị xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 11/6/2021 Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức cuộc họp để nghe các ngành đóng góp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát...

Thị xã thông qua 02 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của thị ủy Long Mỹ về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025

Nhằm cụ thể hóa các Chương trình đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ thông qua tại Chương trình số 01-CTr/TU ngày 29 tháng 6 năm 2020. Ngày 10/6/2021 tại phòng họp số 3, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức cuộc họp để nghe phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua hai văn bản gồm: Kế hoạch phát...

Thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2020-2021

Chiều ngày 08/6/2021, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Long Mỹ họp chuẩn bị nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020 - 2021, chủ trì cuộc họp ông Huỳnh Ngoc Trương, Trưởng Ban chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND thị xã, cùng tham dự lãnh đạo các đơn vị: phòng GD-ĐT, Công an, Điện lực,...

Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thị xã

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang về viêc rà soát, đăng ký danh mục cần hỗ trợ đối với sản phẩm OCOP, sản phẩm tiền OCOP năm 2021. Chiều ngày 02/6/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt...

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ

Ngày 13/5, tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ, các vị ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Hậu Giang đã có 02 buổi tiếp xúc cử tri với hơn 150 cử tri tại 9/9 đơn vị xã, phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tháng 5.

Chiều ngày 06/5, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ đã tổ chức phiên họp Thường trực tháng 5. Chủ trì cuộc họp có ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã. Cùng tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND),...

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE