UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thị xã Long Mỹ tổng kết hoạt động của HĐND và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều ngày 29/01/2020, tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND và quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng kết công tác khuyển học năm 2020

Sáng ngày 29/01/2021 Hội khuyến học thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các...

UBND thị xã tổng kết Công tác bảo hiểm năm 2020

Chiều ngày 28/01/2021 tại Hội trường UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020, triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị...

Cử tri đề nghị nhiều vấn đề tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

Từ ngày 06-08/01/2020, Thị xã Long Mỹ đã phối hợp cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang đơn vị thị xã Long Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 3 cấp.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức họp đánh giá hoạt động tháng 01/2021.

Sáng 06/01, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp tháng 01/2021

Thường trực HĐND thị xã tổ chức thành công kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã Long Mỹ (kỳ họp cuối năm 2020)

Vào ngày 17-18/12/2020, tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ, Thường trực HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND (kỳ họp cuối năm 2020).

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
Thông báo V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE