UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác tuyên truyền và giải pháp trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 5/5, Thị ủy tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống covid-19 thị xã Long Mỹ về bàn các giải pháp chủ động phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn thị xã. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Võ Văn Trung, Bí thư Thị ủy Long Mỹ; ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND thị xã; thành viên...

THỊ XÃ LONG MỸ TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Ngày 28/4/2021 Thị ủy - UBND thị xã Long Mỹ tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực HĐND – UBND thị xã, các đồng chí nguyên là cán bộ hưu trí qua các thời kỳ và Bí thư...

Thị xã Long Mỹ công bố danh sách 51 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng...

Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử...

Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ công bố Quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Trung Hiểu, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã

Ngày 23/4, tại Phòng họp số 03 Ủy ban nhân dân thị xã (UBND), Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã (HĐND)- Ủy ban nhân dân (UBND) tổ chức Lễ công bố Quyết định đối với ông Trần Trung Hiểu – Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã về nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội xã hội. Dự họp có bà Trần Diễm...

Hội nghị sơ kết hoạt động quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh thị xã Long Mỹ

Ngày 22/4/2021 Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thị xã Long Mỹ, tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Vương, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Tiến Danh Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Công bố công khai Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cập nhật công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE