UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tổ chức thành công Hội nghị toàn thể Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 09/9/2021, tại phòng họp số 03 Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Long Mỹ, Thường trực HĐND thị xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Tòa án nhân dân thị xã tổ chức hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Văn Thiệu –...

Sơ kết phát động thi đua thiết lập “vùng xanh” giai đoạn 1

Ngày 31/8/2021 Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã tổ chức họp sơ kết phát động thi đua thiết lập “vùng xanh” giai đoạn 1. Tham dự cuộc hop có ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy; Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND thị xã; ông Huỳnh Ngọc Trương...

Thị xã nghe phòng Văn hóa – Thông tin thông qua bản đồ Covid-19

Ngày 17/8/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức cuộc họp nghe phòng Văn hóa – Thông tin thông qua Bản đồ Covid-19 trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Tiến Danh Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ...

Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 1,5 ngày (từ ngày 05-06/7/2021), Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối...

Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 18/6, thị xã Long Mỹ tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự Kỳ họp có ông Trương Thanh Bình, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; 4/5 vị đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thị xã Long Mỹ; ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Thường...

Các ngành đóng góp báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã về chuẩn bị Kỳ họp thứ hai HĐND thị xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 11/6/2021 Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức cuộc họp để nghe các ngành đóng góp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo,nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE