Giải pháp nâng cao đồng bộ chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân

Giải pháp nâng cao đồng bộ chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân

Thị xã Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân

Thị xã Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân (phiên họp tháng 02)

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024

Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã

Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE