ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ HỌP
Nguyễn Trọng Nghĩa 09/01/2024 09:54
Đánh giá công tác tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2024

Chiều ngày 05/01, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức phiên họp tháng 01 để đánh giá công tác tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2024. Ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp, cùng dự có Phó Chủ HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN); lãnh đạo hai Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND.

Theo đó, Thường trực HĐND thị xã đã đánh giá lại kết quả hoạt động tháng 12 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2024, thông qua Chương trình công tác năm 2024, Kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2024; Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Long Mỹ năm 2024, Kế hoạch tổng kết tổng kết thi đua HĐND năm 2023 và sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã, Báo cáo tổng kết công tác thi đua trong hoạt động của HĐND năm 2023, Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp công tác giữa HĐND - UBND và Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Thường trực HĐND thị xã tiến hành thảo luận và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã, các đại biểu đánh giá, quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức kỳ họp, từ đó công tác chuẩn bị tổ chức được các đơn vị phối hợp thực hiện tốt, các văn bản trình kỳ họp nhìn chung hầu hết được các ngành, UBND theo thời gian quy định; về công tác đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp đảm bảo; công tác điều hành chủ tọa đảm bảo theo chương trình, chủ động, linh hoạt đảm bảo thời gian theo quy định, nhất là điều hành phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường đi vào chiều sâu, các đơn vị trả lời chất vấn, giải trình đi vào trọng tâm những vấn đề đại biểu, cử tri đặt ra,..Tuy nhiên, một số văn bản trình còn chậm tiến độ so với kế hoạch ảnh hưởng đến quá trình thẩm tra.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu về công tác tổ chức kỳ họp. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng tới Thường trực HĐND cần tập trung triển khai tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023 và lồng ghép triển khai nghị quyết HĐND tỉnh vào ngày 09/01; chuẩn bị đảm bảo các nội dung tổng kết thi đua đối với HĐND năm 2023 và sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN và tổng kết vào ngày 15/01/2024./.

(Văn phòng HĐND&UBND Trà Ni)
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE