UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
ĐOÀN GIÁM SÁT BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN
Trần Văn Níc 10/06/2020 19:42
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã, Ban Pháp chế đã xây dựng Kế hoạch giám sát về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Long Mỹ từ năm 2019 đến 3 tháng đầu năm 2020. Từ ngày 01 đến ngày 02/6/2020, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thị xã do ông Trần Trung Hiểu – Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn tiến hành giám sát đối với ba (03) đơn vị gồm UBND phường TRà Lồng, xã Long Bình và phòng Tư Pháp thị xã. Tham dự cùng Đoàn giám sát Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã, thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

Qua giám sát, kết quả cho thấy: Trong năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 Hội đồng PBGDPL thị xã đã phát huy được vai trò tham mưu cho UBND thị xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cho các ngành và UBND các xã trên địa bàn thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật. Việc hướng dẫn, chỉ đạo xác định cụ thể đối tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền ở từng thời điểm, giai đoạn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu với kết quả triển khai 532 cuộc, tham gia hội thi cấp tỉnh 01 cuộc, tìm hiểu bài viết 12.000 bài có 94.589 lượt người dự, nghe, cụ thể như: Tổ chức hội nghị 32 cuộc có 1/987 lượt người tham gia, lồng ghép vào các cuộc họp 441 cuộc có 17.640 lượt người tham gia, sinh hoat câu lạc bộ 58 cuộc có 2,900 lượ người tham gia….Các vă bản tập trung tuyên truyền trong thời gian qua gồm: Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, luật tính ngưỡng tôn giáo, luật bồi thường nhà nước, luật ứng dụng công nghệ thông tin, luật tố cáo, luật hộ tịch, luật dân sự, luật hình sự, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới. Luật thi hành án hình sự, Luật đầu tư công, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên nhất là tổ chức các hoạt động bề nổi thông qua các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Hình thức, nội dung tuyên truyền đổi mới chưa nhiều, hoạt động ngày pháp luật 9/11 chất lượng chưa cao, còn mang tính hình thức. Người dân tìm hiểu pháp luật thông qua tủ sách pháp luật không còn nhiều, công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các địa phương của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật chưa kịp thời ...       

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Trung Hiểu – Trưởng đoàn giám sát ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị cũng như những khó khăn trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Hội đồng phổ biến tuyên truyền pháp luật từ thị xã và UBND các xã, phường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cần tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ngày pháp luật Việt Nam (ngày 9/11). ./.

 

                   Nguyễn Trinh

Nguyễn Trinh
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE