UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
ỦY BAN BẨU CỬ TỈNH HẬU GIANG KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ THỊ XÃ LONG MỸ
Trần Quốc Trầm 01/04/2021 12:27
Thực hiện Kế hoach số 03-KH/UBBC ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử địa biểu Quốc hội khoa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 29/3, Đoàn kiểm tra do ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, tham dự cùng đoàn có lãnh đạo các Sở, ngành, tỉnh. Về phía thị xã Long Mỹ có ông Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã, tham dự còn có thành viên Ủy ban bầu cử thị xã và Lãnh đạo Ủy ban bầu cử các xã, phường.

Sau khi kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử xã Long Phú, Đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã, đại diện Ủy ban bầu cử xã Long Phú và Ủy ban bầu cử thị xã Long Mỹ đã thông qua tóm tắt báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đến nay cụ thể như sau:

Sau khi dự hội nghị triển khai của Trung ương và của tỉnh thị xã Long Mỹ đã tổ chức triển khai vào ngày 29 tháng 01 năm 2021 có 75 đồng chí tham dự gồm: Thường trực Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ủy ban bầu cử thị xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp thị xã; Thường trực: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường… Nội dung triển khai: Chỉ thị Thị ủy; Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thị xã; Hướng dẫn quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; Kế hoạch về thực hiện công tác bầu cử; Dự thảo quy định nội dung chi và mức chi và các văn bản có liên quan khác… 

Qua hai lần hiệp thương: Đối với cấp thị xã số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã là 61(Tăng 01 ứng cử do bổ sung thêm của ngành Tòa án) đại biểu để đưa vào hiệp thương, Hội nghị đã nhất trí để đưa vào hiệp thương như sau: Khối Đảng 09 người chiếm tỷ lệ 14,75%; Mặt trận và các đoàn thể 9 người; chiếm tỷ lệ 14,75%; Chuyên trách HĐND 03 người; chiếm tỷ lệ 4,92%; Khối cơ quan nhà nước 13 người; chiếm tỷ lệ  21,67% (Tỷ lệ so nhiệm kỳ trước), trong đó 02 dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 3,28%; Lực lượng vũ trang 02 người; chiếm tỷ lệ 3,28%; Tổ chức kinh tế 04 người; chiếm tỷ lệ 6,56%; Đơn vị sự nghiệp 02 người; chiếm tỷ lệ 3,28%; Tôn giáo 02 người; chiếm tỷ lệ 3,28%; Cơ sở (cấp xã, phường) 18 người; chiếm tỷ lệ 29,51%.

Đối với cấp xã: Tổng số đại biểu được bầu là 210 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường là 413 đại biểu để đưa vào hiệp thương, Hội nghị đã nhất trí như sau: Khối Đảng 39 người chiếm tỷ lệ 9,44%;  Mặt trận và các đoàn thể 74 người; chiếm tỷ lệ 17,92%; Chuyên trách HĐND 09 người; chiếm tỷ lệ 2,18%; Khối cơ quan nhà nước 96 người; chiếm tỷ lệ  23,24% (Tỷ lệ so nhiệm kỳ trước), trong đó 04 dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 0,97%;  Lực lượng vũ trang 32 người; chiếm tỷ lệ 7,75%;  Tổ chức kinh tế 16 người; chiếm tỷ lệ 3,87%; Đơn vị sự nghiệp 45 người; chiếm tỷ lệ 10,90%; Tôn giáo 8 người; chiếm tỷ lệ 1,94%; Cơ sở (ấp, khu vực) 94 người; chiếm tỷ lệ 22,76%.

Thị xã Long Mỹ có 93 khu vực bỏ phiếu; Thị xã đã tiến hành thống kê số lượng hộ gia đình, số lượng cử tri và dự kiến số lượng tổ bầu cử trên địa bàn xã, phường thuộc thị xã Long Mỹ, trong đó: Tổng số hộ dân: 18.509 hộ; Tổng số lượng cử tri: 53.118 người; Tổng số cử tri có mặt tại địa phương: 47.990 người; Tổng số cử tri đi làm ăn xa có khả năng không về địa phương trong ngày bầu cử: 5.128 người.

Trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn đó là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc triển khai công tác bầu cử còn hạn chế về số lượng đại biểu tham dự; Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại Ủy ban bầu cử thị xã, xã, phường đảm bảo thời gian quy định đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2021 nhưng tiến độ nộp còn chậm, hồ sơ kê khai còn nhiều sai sót phải chỉnh sửa do không bám vào Hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử thị xã cần nắm vững các nội dung hướng dẫn về công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện đúng lịch trình về công tác bầu cử; quan tâm đến công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; việc chọn thành viên Tổ bầu cử cần cơ cấu cán bộ trẻ, giỏi về công nghệ thông tin;  hạn chế việc mượn điểm làm Tổ bầu cử là nhà dân; chuẩn bị tốt việc lấy ý  kiến cử tri nơi cư trú. Đặt biệt là quan tâm đến công tác hiệp thương lần 3. Tin tưởng rằng Ủy ban bầu cử thị xã Long Mỹ sẽ thực hiện thắng lợi công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

VP. HĐND-UBND THỊ XÃ
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE