CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ TIẾN CHÂU KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2019
Trần Văn Níc 28/11/2019 09:26
Chiều ngày 26-11, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu có buổi làm việc với Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ.

Thực hiện Nghị quyết năm 2019, thị xã Long Mỹ tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững, phát triển thương mại - dịch vụ; tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước từ thị xã đến xã, phường. Tập trung công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tư tưởng và tổ chức… Với 16 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đã đề ra, có 9 chỉ tiêu thực hiện đạt 100% trở lên, 5 chỉ tiêu đạt từ 66-99%, còn lại 2 chỉ tiêu cuối năm mới xét (đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đánh giá tổ chức cơ sở của các đoàn thể vững mạnh). Ước cuối năm hoàn thành 16/16 chỉ tiêu.

Địa phương có nhiều điểm nổi bật trong kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm tốt (giảm 46 vụ so với cùng kỳ). Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội được tổ chức chu đáo. Y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Các sở, ngành tỉnh cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cần nhìn nhận nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để có giải pháp khắc phục. Thu nội địa mới đạt khoảng 77%, cần phải có giải pháp nâng cao chỉ tiêu này. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cần quyết liệt tập trung. Dịch bệnh trên người chưa được kiềm chế, nhất là sốt xuất huyết. Tai nạn giao thông cao; công tác vệ sinh môi trường một số nơi chưa hiệu quả…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu yêu cầu: Trong xây dựng nghị quyết năm 2020, ngoài đánh giá tác động, dự báo, phải đối chiếu với toàn bộ Nghị quyết cả nhiệm kỳ, trên cơ sở đó đề ra những chỉ tiêu, giải pháp hoàn thành. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại III, tiêu chí nông thôn mới. Tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh của thị xã, nhất là về công nghiệp. Chỉ đạo đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, bao tiêu nông sản, nâng chất các hợp tác xã. Đề nghị Thị ủy chỉ đạo xây dựng mỗi xã một mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt thu chi ngân sách và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án phát triển đô thị trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; chủ động thực hiện chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Tập trung công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức, nhấn mạnh vai trò nêu gương. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, gương mẫu; chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội sắp tới...

VP.HĐND-UBND

VP.HĐND-UBND
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"
♦ UBND THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE