HỌP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC LỄ GIAO, NHẬN QUÂN NĂM 2024
Nguyễn Trọng Nghĩa 12/01/2024 10:02
Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024

Ngày 12/01/2024, tại Phòng họp số 3 UBND thị xã, Thường trực Thị ủy tổ chức cuộc Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Thành phần tham gia dự gồm có: Đồng chí Đoàn Quốc Thật - Bí thư Thị ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Diên - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã và thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 cùng dự.

Sau khi nghe đại diện Ban chỉ huy quân sự thị xã thông qua các nội dung: Thông qua kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân, kế hoạch thời gian, lịch thời gian, Danh sách đoàn Chủ tịch và ý kiến các đơn vị dự họp báo cáo nội dung được phân công theo kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao – nhận quân năm 2024, Đồng chí Đoàn Quốc Thật - Bí thư Thị ủy phát biểu tại Hội nghị, đề nghị tập trung một số nhiệm vụ cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể như sau: Thứ nhất, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xã thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thanh niên; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thanh niên và gia đình thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ không để có đơn thư khiếu nại vượt cấp. Chịu trách nhiệm trước Thường trực Thị ủy đơn vị phân công phụ trách; Thứ hai, Thường trực UBND thị xã Long Mỹ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện tốt các nội dung được phân công trong Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024; Thứ ba, Ban CHQS thị xã chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo tổ chức Lễ giao, nhận quân chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng hướng dẫn; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao; xây dựng kế hoạch thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ trì phối hợp thực hiện nghiêm túc; phối hợp Công an thị xã bảo đảm về trật tự an ninh, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND sắp xếp ổn định nơi làm việc của Hội đồng NVQS thị xã, nơi tập kết quân; bảo đảm biển, bảng phục vụ cho đại biểu, Hội đồng NVQS thị xã, các khối tân binh. Bảo đảm tốt công tác hậu cần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp báo cáo về Bộ CHQS tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã; Thứ tư, Công an thị xã tiếp tục phối hợp với Ban CHQS thị xã nắm chắc tình hình thanh niên về chính trị đạo đức; xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân, bố trí lực lượng trực hợp lý; kịp thời xử lý những trường hợp gây rối trật tự, phần tử quá khích, chống người thi hành công vụ, không để xảy ra cháy, nổ mất an toàn, kịp thời giải quyết trấn áp các đối tượng ở từng địa phương, đảm bảo phương tiện phòng cháy, chữa cháy khu vực giao, nhận quân, bố trí nơi đậu xe các đơn vị nhận quân, cử lực lượng bảo đảm ổn định trật tự khi quân lên xe; Thứ năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch tính toán đảm bảo kinh phí trong công tác tuyển quân; thẩm định dự toán các ban, ngành, đoàn thể được phân công trình thường trực UBND thị xã quyết định (trước ngày 25/01/2024) và hướng dẫn các ngành quyết toán các khoản chi đúng quy định; Thứ sáu, Trung tâm VHTT-TT thị xã: Đẩy mạnh công tác  tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo âm thanh, ánh sáng, chậu hoa, cột cờ, trống, sân khấu, sân Lễ giao, nhận quân; làm cổng chào, trang trí khẩu hiệu ở khu vực sân lễ, sân khấu và băng cờ, khẩu hiệu các xe đưa quân; trên các trục đường chính trong thị xã có cờ phướn, băng rôn cổ động; Thứ bảy, Thị đoàn phối hợp Ban CHQS thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân cụ thể; chỉ đạo thực hiện xây dựng lều, trại thống nhất theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn và các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân; Thứ tám, Trung tâm Y tế thị xã: cử 01 tổ 03 cán bộ y tế trực (có 01 bác sĩ), đảm bảo thuốc điều trị thông thường, địa điểm trực tại Trại Chỉ huy. Chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cho tân binh trước, trong và sau lễ giao nhận quân. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phun thuốc diệt côn trùng; Thứ chín, Phòng quản lý đô thị, đảm bảo đèn chiếu sáng khu vực hội trại, hệ thống nước và nhà vệ sinh lưu độn; Thứ mười, Điện lực thị xã bảo đảm 01 máy phát điện dự phòng, phục vụ điện thắp sáng 24/24 giờ, đồng thời cử 1 tổ (3 đồng chí) trực tại đêm hội trại và Lễ giao nhận quân, kịp thời khắc phục sự cố nếu có xảy ra; Thứ mười một, UBND các xã, phường tổ chức và chỉ đạo cho các thành viên Hội đồng NVQS xã, phường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể nắm và kịp thời động viên gia đình, thanh niên đồng thuận và hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giải quyết tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội cho những gia đình gặp nhiều khó khăn có con lên đường nhập ngũ; Thứ mười hai, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể còn lại căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 của UBND thị xã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Minh Đương)
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE