UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỌP KIỂM TRA VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ LONG TRỊ A VỀ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ LONG TRỊ A
Trần Quốc Trầm 12/04/2022 13:34

Ảnh tại cuộc họp

Sáng ngày 08/4/2022 tại Đảng ủy xã Long Trị A, UBND thị xã Long Mỹ cùng Thường trực Thị ủy có buổi kiểm tra và làm việc với Đảng ủy xã Long Trị A về chuẩn bị tổ chức lễ công nhận Nông thôn mới nâng cao xã Long Trị A. Thành phần tham gia dự gồm có: Đồng chí Võ Văn Trung - Bí thư Thị ủy; Đồng chí Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã và các ngành (Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Truyền thanh, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Nội vụ, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Y tế thị xã, Ban Tuyên giáo thị xã, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Trị A, Văn phòng HĐND-UBND thị xã và Bí thư Đảng ủy phường Thuận An.

Sau khi nghe Phòng Kinh tế thông qua dự thảo các văn bản: Kế hoạch tổ chức lễ công bố xã Long Trị A đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022; Tờ trình thành lập Ban Tổ chức lễ công bố xã Long Trị A đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022; Kế hoạch thi trưng bày sản phẩm chào mừng lễ công bố xã Long Trị A đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022; Chương trình lễ và kịch bản chi tiết; giấy mời; các bài phát biểu của lãnh đạo và người dân và ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Võ Văn Trung - Bí thư Thị ủy, Đồng chí Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã và các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, Trưởng Ban chỉ đạo thị xã phát biểu tại cuộc họp như sau: Thứ nhất, Qua ý kiến phát biểu góp ý tại cuộc họp, giao Phòng Kinh tế và UBND xã Long Trị A tiếp thu và nghiên cứu hoàn chỉnh các văn bản, chiều ngày 12/4/2022 thông qua lại; Thứ hai,  Đề nghị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Long Trị A tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: Về cảnh quan môi trường; khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch, có lộ trình cụ thể thực hiện tới ngày 19/5/2022 (thời gian dự kiến); Phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức lễ của thị xã chuẩn bị chu đáo các nội dung; khẩn trương thành lập Ban Tổ chức của xã và các tiểu ban phục vụ; Phối hợp với Phòng Nội vụ tính toán, đề xuất khen thưởng ưu tiên chọn người dân, ấp, Ban vận động, xã cán bộ bán chuyên trách xã Long Trị A có đóng góp tích cực; Tăng cường công tác tuyên truyền; Khẩn trương chỉ đạo cảnh quan và vệ sinh trụ sở cơ quan, nơi tổ chức lễ; Thứ ba, Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh thị xã phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tính toán, thẩm định các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ; các chương trình nội dung của địa phương có đăng ký thì báo cáo cho Ban tổ chức lễ của thị xã, phải được thẩm định nội dung; Chuẩn bị chu đáo về hậu cần, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, nghiên cứu phối hợp Phòng Kinh tế và UBND xã Long Trị A tính toán thuê nhà bạt và màn hình led, âm thanh; Nghiên cứu phối hợp Phòng Kinh tế và UBND xã Long Trị A đẩy mạnh đăng tin bài về sự thay đổi của nông thôn mới nâng cao, cảnh quan môi trường, mô hình,…đặc biệt lưu ý video clip phục vụ tại buổi lễ cũng phải làm rõ, các nổi bậc điểm này; Thứ tư, Giao Trưởng phòng Kinh tế tham mưu Ban chỉ đạo thị xã xin ý kiến Ban chỉ đạo tỉnh các nội dung sau: Thời gian dự kiến tổ chức là ngày 19/5/2022, buổi tối; địa điểm tại Trung tâm văn hóa xã Long Trị A; quy mô 150 đại biểu và dự kiến các nội dung, chương trình được chốt cuộc họp chiều ngày 12/4/2022; Về các mô hình: Cần nghiên cứu, tính toán lựa chọn các mô hình đảm bảo thuận tuyến trong quá trình di chuyển và khảo sát (ưu tiên các mô hình rau sạch); trưng bày các sản phẩm phải xôm tụ, sung túc; ưu tiên các sản phẩm OCOP của xã Long Trị A, của thị xã Long Mỹ và nghiên cứu trưng bày thêm các sản phẩm chuẩn bị tỉnh công nhận; Tham mưu Ban chỉ đạo thị xã phân công thành viên Ban chỉ đạo thị xã hàng tuần kiểm tra tiến độ thực hiện (trên cơ sở kế hoạch của UBND xã đã xây dựng); chọn cây kiểng phù hợp trồng bổ sung đoạn từ phường Thuận An vào chợ Cái Nai; Tổng hợp kinh phí của các ngành và UBND xã Long Trị A, trình Phòng Tài chính Kế hoạch; Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã khen thưởng các đơn vị thị xã; Thứ năm, Giao Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cân đối kinh phí bố trí cho UBND xã Long Trị A mua cây kiểng trồng bổ sung đoạn từ phường Thuận An vào chợ Cái Nai, trình tự, thủ tục triển khai đảm bảo các quy định hiện hành; Phối hợp Phòng Kinh tế thẩm tra lại từng dự toán, tham mưu UBND thị xã xem xét, cân đối kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo cân đối các nguồn của ngân sách được giao, trình tự, thụ tục triển khai đảm bảo các quy định hiện hành; Thứ sáu, Giao Trưởng Công an thị xã phối hợp Phòng Kinh tế và UBND xã Long Trị A có kế hoạch đảm bảo lưu thông, đậu xe phục vụ lễ,…Thứ bảy, Giao Trưởng phòng Quản lý đô thị: Khẩn trương phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND phường Thuận An và UBND xã Long Trị A khảo sát và triển khai dặm vá tuyến giao thông từ phường Thuận An vào chợ Cái Nai. Về trình tự, thủ tục đảm bảo đúng quy định hiện hành; Thứ tám, Giao Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với Phòng Kinh tế thống nhất lại danh sách đại biểu dự; tham mưu bố trí tiếp đại biểu ăn uống tại Nhà khách Thị ủy sau đó sẽ vào Trung tâm văn hóa xã Long Trị A dự lễ công nhận;

                                     Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Minh Đương)

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE