HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐỀ ÁN CỦA TỈNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ
Trần Văn Níc 03/06/2020 00:51
Ngày 20 đến 27/5/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ giám sát Ủy ban nhân dân thị xã, xã Long Phú và xã Long Trị việc triển khai và thực hiện một số đề án của tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã. Tham dự Đoàn giám sát có Ông Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã, UBMTTQ thị xã, UBND thị xã, thành viên Ban KT-XH, lãnh đạo Ban Pháp chế, Phòng tài chính- kế hoạch, Phòng Kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng dự.

Qua giám sát việc triển khai 02 đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi (ĐA 1000); đề án trạm bơm điện tại các đơn vị cho thấy các đơn vị quan tâm thực hiện khá tốt. Trong giai đoạn 2014 – 2020, thị xã Long Mỹ triển khai đề án 1000 được 190 hộ đăng ký tham gia, ở 03 hợp phần, riêng hợp phần 2 trên địa bàn thị xã không có nhu cầu, đã giải ngân vốn cho 48 hộ với số vốn là 2.441 triệu đồng (trong đó: Hợp phần 1: là 101 hộ, đã giải ngân 22/101 hộ có nhu cầu vốn với diện tích 42,23ha giải ngân là 1.210 triệu đồng. Hợp phần 3: chuyển 3 vụ lúa sang 2 lúa 1 màu, 2 lúa 1 cá có 03/9 hộ nhu cầu vốn, với diện tích 3,13 ha, số tiền giải ngân 150 triệu đồng. Hợp phần 4: hộ chăn nuôi heo, gà nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trên nền đệm lót sinh học,... có 23/80 hộ với số vốn 1.081 triệu đồng). Đối với đề án trạm bơm điện triển khai thực hiện 03 trạm bơm với diện tích bơm tưới 592,84ha tổng kinh phí 6.200 triệu đồng (trong đó nhà nước đầu tư 02 trạm, xã hội hóa 01).

Nhìn chung, các đề án được triển khai được người dân đồng tình cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, người dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần thay đổi sản xuất nông nghiệp. Đối với đề án trạm bơm điện mang lại hiệu quả cao, góp phần chủ động trong sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tuy nhiên, việc triển khai các đề án chưa đồng bộ, nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, tỷ lệ người dân tham gia ít (hợp phần 1); công tác phối hợp với các ngành có liên quan chưa chặt chẽ từ khâu lập danh sách đến thẩm định nguồn vốn vay. Thủ tục đăng ký tham gia đề án còn phức tạp, thời gian thẩm định dài gây khó khăn cho người dân tham gia đề án.

Phát biểu tại các buổi giám sát, Ông Trần Văn Thiệu - Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát các đề án, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để khâu xét, thẩm định vốn vay không mất nhiều thời gian; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình nông nghiệp, cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động của Ban quản lý HTX để kịp thời củng cố Ban quản lý hoạt động không hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX phục vụ nhân dân tốt hơn./.

 

Lâm Thu

 

Lâm Thu
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE