UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 5, 5 THÁNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 6/2022 CỦA UBND THỊ XÃ
Nguyễn Trọng Nghĩa 16/06/2022 07:08

Ảnh tại Hội nghị

Sáng ngày 14/6/2022, tại Phòng họp số 3 UBND thị xã, UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 5, 5 tháng triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022 của UBND thị xã. Thành phần tham gia dự gồm có: Đồng chí Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã và các đơn vị: Thành viên UBND thị xã; Lãnh đạo các đơn vị: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Thị ủy, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Kho bạc nhà nước thị xã, Chi Cục thuế khu vực II, Chi Cục thống kê, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh thị xã, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã thông qua Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình KTXH, QPAN tháng 5 và một số nhiệm vụ trong tháng 6/2022 và ý kiến các đơn vị dự họp, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ phát biểu kết luận như sau: Thống nhất nội dung đánh giá Báo cáo được Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã thông qua. Bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hạn chế như sau: Tình hình dịch Covid -19 còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp vẫn còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt trong đời sống của người dân và hoạt động của các cơ quan; Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; Giá cả hàng quá, tiêu dùng tăng cao, xăng dầu, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng so với cùng kỳ; Đề án Hậu Giang Xanh trên địa bàn thị xã triển khai chậm, công tác phối hợp giữa các ngành còn thụ động, kết quả thực hiện chậm so với kế hoạch; Công tác giải ngân các công trình XDCB chậm tiến độ thực hiện; đặc biệt là công tác GPMB còn chậm; các khó khăn, vướng mắc chậm được các ngành chủ động tháo gỡ, còn đùn đẩy trách nhiệm, công tác phối hợp chưa chủ động, chưa chặt chẽ,…; Tính chủ động trong công tác tham mưu của các Phòng, ban ngành thị xã còn hạn chế; Một số nhiệm vụ chậm được các ngành chuyên môn và địa phương thực hiện; công tác phối hợp giữa các phòng ban ngành thị xã, giữa phòng ban ngành chuyên môn thị xã và Sở ban ngành tỉnh và giữa các phòng ban ngành thị xã với UBND xã, phường còn thụ động, chưa chặt chẽ; Công tác tham mưu cụ thể hóa các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy giao còn chậm; Một số đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực UBND thị xã, UBND thị xã giao có thời hạn còn chậm, thậm chí trễ tiến độ thực hiện; tính chấp hành chưa cao.

Hướng tới: UBND thị xã tiếp thu và ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã. Trong tháng 6/2022, UBND thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, các đoàn thể tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó đề nghị các Phòng, ban ngành thị xã và UBND xã, phường khẩn trương có kế hoạch, triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm mà báo cáo đã nên, bên cạnh đó tập trung một số nhiệm vụ sau: Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND thị xã thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, hướng dẫn chăm sóc vụ lúa Hè Thu; triển khai có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp; mở các lớp tập huấn, dạy nghề trên địa bàn thị xã, ưu tiên xã Tân Phú để chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới đạt cuối năm 2022; Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc vốn 2022; xây dựng kế hoạch phân công từng dự án; chủ động kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ GPMB; xác định nhiệm vụ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo; Rà soát các quy hoạch, các vị trí quy hoạch đã được duyệt mà chưa phù hợp giữa Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh hoặc hoàn tất thủ tục trình điều chỉnh theo thẩm quyền; cường kiểm tra, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tăng cường xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thị xã, trong đó có các trường hợp ở khu đất huyện đội cũ; Rà soát khó khăn, vướng mắc trong trong công tác GPBM tăng cường tuyên truyền vận động, chủ động nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định; triển khai, đề xuất phương án đấu giá quyền thuê chợ; giải quyết dứt điểm nợ (trong đó có Bệnh viện dã chiến), công tác quyết toán nguồn kinh phí đã cấp, cấp kinh phí Covid 19 năm 2022, kiểm tra nguồn kinh phí Covid 19 đã giao cho các địa phương; giao BCHQS thị xã phối hợp UBND phường Thuận An và xã Tân Phú chuẩn bị tốt các bước diên tập chiến đấu khu vực phòng thủ trong năm 2022; chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2022 theo Kế hoạch của HĐND thị xã; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện tốt tiêm vắc xin mũi 4 đảm bảo chỉ tiêu và thời gian theo kế hoạch; Triển khai thực hiện Chiến dịch Truyền thông dân số - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, đảm bảo trong năm 2022 phải nằm trong tốp đầu của tỉnh.

                         Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Minh Đương)

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE