UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 7, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8/2022
Nguyễn Trọng Nghĩa 15/08/2022 08:59

Ngày 11/8/2022, tại Phòng họp số 3 UBND thị xã, UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022. Thành phần tham gia dự gồm có: Đồng chí Võ Văn Trung - Bí thư Thị ủy; Đồng chí Trần Diễm Thúy - UVBTV Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Các Đồng chí trong Thường trực UBND thị xã; Đồng chí Lữ Kim Thao - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã và các đơn vị: Thành viên UBND thị xã; Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Thị ủy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Kho bạc Nhà nước thị xã, Chi Cục thuế khu vực II, Chi Cục thống kê Long Mỹ, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm VHTT-TT-TT, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã thông qua Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình KTXH, QPAN tháng 7 và một số nhiệm vụ trong tháng 8/2022 và ý kiến các đơn vị dự họp, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Thị ủy, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Thị ủy, đề nghị các Đồng chí trong Thường trực UBND thị xã, Thành viên UBND thị xã, các Phòng ban ngành thị xã và UBND xã, phường quán triệt, nguyên cứu tổ chức thực hiện trong tháng 8/2022 và những tháng còn lại năm 2022. Trong tháng 8/2022, Thường trực UBND thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, các đoàn thể tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó đề nghị các Phòng, ban ngành thị xã và UBND xã, phường khẩn trương có kế hoạch, triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm mà báo cáo đã nên, bên cạnh đó cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Thứ nhất, Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND thị xã thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; Thứ hai, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, hướng dẫn chăm sóc vụ lúa Hè Thu; triển khai có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Phú theo kế hoạch; Thứ ba, các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc vốn 2022; xây dựng kế hoạch phân công từng dự án; chủ động kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ GPMB, khai thác quỹ đất trên địa bàn; xác định nhiệm vụ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo; Thứ tư, tiếp tục chủ động rà soát các quy hoạch, các vị trí quy hoạch đã được duyệt mà chưa phù hợp giữa Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch sử dụng đất thì khẩn trương tham mưu UBND thị xã xem xét điều chỉnh hoặc trình điều chỉnh theo thẩm quyền; tăng cường lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn; Thứ năm, chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc trong trong công tác GPBM tăng cường tuyên truyền vận động, chủ động nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND thị xã, Ban chỉ đạo công tác GPMB thị xã giải quyết kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền; sớm đẩy nhanh tiến độ đo đạt, cắm mốc các khu đất công trên địa bàn thị xã; chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trình UBND tỉnh sớm cho chủ trương khai thác khu đất vành đai quân sự, rà soát lại trình tự, thủ tục tiến hành GPMB và tiến hành thực hiện các thủ tục tiếp theo khu đất bến xe Long Phú, phường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh theo kế hoạch đã ban hành, xử lý dứt điểm vấn đề trồng tràm trên địa bàn phường Thuận An; Thứ sáu, khẩn trương đề xuất phương án đấu giá quyền thuê chợ Long Mỹ; Thứ bày, chuẩn bị tốt các bước diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ trong năm 2022; Thứ tám, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện tiêm vắc xin đảm bảo chỉ tiêu và thời gian theo kế hoạch; Triển khai thực hiện Chiến dịch Truyền thông dân số - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, đảm bảo trong năm 2022; khẩn trương tham mưu triển khai các giải pháp kiềm chế bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; Thứ chín, triển khai các biện phát đẩy nhanh tiến độ nhận, nộp hồ sơ trực tuyến; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đặt biệt là quan tâm các vụ việc có liên quan đến công tác GPMB, các công trình, dự án chiếm vốn giải ngân lớn.

                                     Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Minh Đương)

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE