UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA HĐND – UBND – UBMTTQ THỊ XÃ; NGHỊ QUYẾT 09/2014/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VÀ CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN
Trần Văn Níc 27/02/2020 07:46
Ngày 25/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND – UBMTTQ thị xã, Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và công tác hội thẩm nhân dân. Tham dự hội nghị có Ông Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã, các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, UBND – UBMTTQ thị xã, lãnh đạo hai Ban HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã, Đài truyền thanh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, các ngành đoàn thể, Văn Phòng HĐND-UBND thị xã, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ các xã, phường cùng dự.

Sau khi nghe Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ thị xã năm 2019, thực hiện nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND và công tác Hội thẩm nhân dân thị xã Long Mỹ, đại biểu đánh giá cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ba Thường trực. Trong năm, ba Thường trực phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND, giải quyết các đơn, thư khiếu nại của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: Thường trực HĐND thực hiện 06 đợt giám sát, 04 đợt khảo sát, tổ chức 02 phiên giải trình; tổ chức 04 kỳ họp HĐND ban hành 24 Nghị quyết; tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri, 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề ghi nhận 345 ý kiến, kiến nghị của cử tri,... UBND thị xã triển khai tốt các Nghị quyết của HĐND, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND... Ban Thường trực UBMTTQ thị xã giám sát 7 cuộc, phản biện xã hội 01 cuộc, đóng góp ý kiến 12 dự thảo văn bản của Đảng, chính quyền, tiếp 58 lượt công dân, hòa giải thành 45/47 vụ,... Việc thực hiện Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được các cơ quan tư pháp thực hiện khá tốt; Trong thời gian qua, Ban pháp chế HĐND thị xã tổ chức 6 cuộc giám sát đối với Chi cục thi hành án, Toàn án nhân dân, Công an thị xã; Hội thẩm nhân dân thị xã cơ cấu đảm bảo về số lượng, công tác xét xử của Hội thẩm và thẩm phán có sự phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xét xử. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa ba Thường trực vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Sự phối hợp đôi lúc chưa chặt chẽ. Chất lượng các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ chất lượng chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã từng lúc thiếu kiểm tra, một số mặt công tác chưa đi vào chiều sâu; việc tổng hợp ý kiến cử tri còn chậm so với yêu cầu. Trong giải quyết đơn thư khiếu nại, trả lời ý kiến cử tri, khắc phục các kiến nghị của Đoàn giám sát UBND thị xã thực hiện còn chậm;...Việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và công tác hội thẩm thời gian qua còn hạn chế như: Một số cơ quan tư pháp gửi báo cáo đến Thường trực HĐND đôi lúc còn chậm, chưa đảm bảo các biểu mẫu theo quy định một số số liệu chưa thống nhất, chưa đánh giá rõ về vai trò lãnh đạo, điều hành. Việc luân chuyển cán bộ phần nào ảnh hưởng công tác xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Văn Thiệu yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt là trong chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng cuộc vận động,.... Đối với UBND thị xã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp; Khắc phục những vướng mắc, tồn tại trong công tác chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp HĐND; Đặc biệt là cần thực hiện quy định về việc tổ chức phiên họp thường kỳ của UBND mỗi tháng một lần theo Luật định. Đối với UBMTTQVN thị xã cần thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 217, 218; Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đảm bảo thường xuyên; Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp phải được thực hiện khẩn trương, đảm bảo thời gian quy định; tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Đối với các cơ quan tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nghiêm túc và mạnh dạn khắc phục những hạn chế hội nghị vừa đánh giá để việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao trong năm 2020 và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương./.

Lâm Thu

 

 

Lâm Thu
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE