HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ
Nguyễn Trọng Nghĩa 11/01/2024 16:52
Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã

Ngày 11/01/2024, tại Phòng họp số 3 UBND thị xã, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã. Thành phần tham gia dự gồm có: Ông Bùi Văn Thuấn - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Đ/c Nguyễn Văn Diên - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã Long Mỹ và Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Long Mỹ cùng dự.

Sau khi nghe đại diện Bà Nguyễn Nhựt Yến – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Long Mỹ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, ý kiến thảo luận của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Bùi Văn Thuấn - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Đ/c Nguyễn Văn Diên - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phát biểu đánh giá lại những mặt làm được: Trong năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã Long Mỹ đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ban đại diện NHCSXH tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn kịp thời, sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Ngoài ra, với sự quan tâm của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự tích cực hỗ trợ của các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã..., đã góp phần giúp NHCSXH thực hiện hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu đã đề ra ở năm 2023, cụ thể là 9/9 chỉ tiêu như đã nêu ở báo cáo.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những chỉ tiêu chưa thực hiện được như: Vẫn còn 01 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5% và các đơn vị đều có tỷ lệ nợ khoanh tăng so năm 2022; Lãi tồn đọng tăng 128 triệu đồng so năm 2022; Công tác huy động nguồn vốn của tổ chức, cá nhân thực hiện không đồng đều ở các đơn vị…

Nhằm khắc phục những hạn chế như đã nêu trên, trong thời gian tới thay mặt Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã tôi đề nghị các thành viên trong Ban đại diện, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Long Mỹ; Hội đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp như sau:

Thứ nhất, Đối với Ban đại diện HĐQT và Ngân hàng CSXH thị xã: Chủ tịch UBND các xã, phường cần theo dõi chặt tình hình hoạt động của đơn vị mình về công tác cho vay, thu lãi, thu nợ, công tác huy động tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn… qua đó phối hợp cùng NHCSXH đưa ra giải pháp chỉ đạo cho phù hợp và hiệu quả; Từng đơn vị cấp xã cần tích cực chỉ đạo tổ thu hồi nợ cấp xã hoạt động một cách thường xuyên, khắc phục việc hoạt động mang tính chất cầm chừng, phải chủ động rà soát, phân tích các khoản nợ đang khoanh những khoản nợ có nguy cơ chuyển quá hạn để chủ động xử lý kịp thời cũng như cần đẩy mạnh việc rà soát tìm thông tin đối với những trường hợp đi làm ăn xa nhưng người thân cố tình che giấu thông tin; Hàng tháng họp giao ban cùng NHCSXH tại điểm giao dịch xã, mời Trưởng ấp, khu vực cùng dự với Ngân hàng, Hội, Tổ để Trưởng ấp, khu vực nắm sâu sát hơn về tình hình chất lượng tín dụng tại địa bàn của họ. Qua đó, họ có thể hỗ trợ các tổ tiết kiệm và vay vốn tháo gỡ khó khăn kịp thời. Ngoài ra UBND các xã, phường cần quan tâm đến việc phát động thi đua việc thực hiện chỉ tiêu trọng tâm đến các Hội đoàn thể, các ấp, khu vực để giúp việc thực hiện chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn; Phòng giao dịch phải phối hợp cùng với địa phương, các Hội đoàn thể cùng các tổ TK&VV thường xuyên rà soát và xử lý những khoản nợ bị rủi ro không có khả năng thu hồi. Định kỳ hàng tháng nên báo cáo chất lượng hoạt động các đơn vị vào group của Ban đại diện để lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn một cách kịp thời; Từng thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị thị xã cần chủ động thời gian thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo lịch phân công, phấn đấu hoàn thành 100% trong quý 2/2024.

Thứ hai, Đối với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp thị xã, cấp xã: Chủ động phối hợp tốt với NHCSXH thị xã để truyền tải hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến các Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách nhanh chóng để giúp Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn một cách kịp thời; Cần phát động phong trào thi đua đối việc thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm như nợ quá hạn; lãi tồn đọng và chỉ tiêu huy động tiền gửi có kỳ hạn, nhằm khích lệ tinh thần cho Hội, tổ cấp xã đã có sự phấn đấu trong việc thực hiện những chỉ tiêu khó; Cần phối hợp cùng NHCSXH thị xã thống kê những Hội, tổ cấp xã có tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm thấp để cùng cơ sở họp, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân. Đồng thời, thường xuyên theo dõi và củng cố những tổ tiết kiệm hoạt động thiếu hiệu quả cũng như đưa ra giải pháp chỉ đạo đến các Hội đoàn thể bị xếp loại hoạt động trung bình theo biểu phân loại hoạt động hàng tháng của Ngân hàng; Đối với đơn vị có chất lượng hoạt động thiếu hiệu quả thì hàng tháng Hội đoàn thể thị xã cần luân phiên tham gia họp giao ban tại điểm giao dịch cùng NHCSXH để nắm chặt tình hình, qua đó đưa ra giải pháp chỉ đạo phù hợp./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Minh Đương)
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE