UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỌP THÔNG QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC NGƯỜI DÂN TỰ Ý CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG MỸ GIAI ĐOẠN 2020-2022 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Nguyễn Trọng Nghĩa 16/08/2022 15:01

Chiều ngày 11/8/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã đã tổ chức họp thông qua kết quả giám sát “việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà, công trình trên địa bàn thị xã giai đoạn 2020-2022”. Tham dự có thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, các phòng, ban liên quan. Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - Chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thay mặt Đoàn giám sát, ông Trinh Minh Núi, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, thành viên đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Qua đó, trong giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn toàn thị xã có 45 trường hợp người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà, công trình với diện tích 6.513,39 m2, trong đó: 42 trường hợp xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp, 03 trường hợp xây dựng nhà xưởng trên đất ở. Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm: tổng số 18 trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; 07 trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng; các trường hợp còn lại qua công tác vận động, tuyên truyền của xã, phường thì có 09 trường hợp đã thực hiện khắc phục, lập thủ tục chuyển mục đích theo quy định, 02 trường hợp thống nhất chuyển đổi công năng sử dụng và 01 trường hợp ngưng thi công nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; 01 trường hợp trả lại hiện trạng ban đầu; 02 trường hợp đã lập biên bản hành chính nhưng chưa xử phạt do áp dụng chưa đúng quy định của pháp luật, trường hợp còn lại chưa ban hành quyết định xử phạt.

Tại cuộc họp, sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, thành viên Đoàn giám sát và các ngành liên quan đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp để khắc phục việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Trần Văn Thiệu, hướng tới đề nghị UBND thị xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về các quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân nắm, hiểu và chấp hành; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn củng cố hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục để tiến hành cưỡng chế các trường hợp không chấp hành để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe các trường hợp tương tự khác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đất đai, xử lý vi phạm hành chính về đất đai cho các cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai ở xã, phường./.

                                                                                    Trà Ni

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE