NHIỀU NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ THÁNG 7/2022
Trần Quốc Trầm 13/07/2022 10:39
Nhiều nội dung được thảo luận tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tháng 7/2022

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức phiên họp thường trực tháng 7/2022. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN); lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã. Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp Thường trực HĐND thị xã đã đánh giá lại kết quả hoạt động tháng 7 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022; Báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ 5, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, bà Trần Diễm Thuý khẳng định: đây là kỳ họp đầu tiên được áp dụng hình thức “kỳ họp không giấy” có nhiều cải tiến, đổi mới nội dung, cách thức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, được các vị đại biểu, cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Theo đó, Thường trực HĐND thị xã đã thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới. Ghi nhận 9 ý kiến 12 nội dung của các vị đại biểu về công tác tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Năm HĐND thị xã; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thị xã; kế hoạch tổ chức phiên giải trình; tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND các xã, phường.

 Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trần Văn Thiệu khẳng định: với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, Kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành các nội dung đề ra bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thành công kỳ họp không giấy. Kỳ họp có nhiều đổi mới, trong đó việc trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp, lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn được nhân dân đồng tình. Hướng tới, đề nghị Thường trực và hai Ban HĐND thị xã theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kịp thời các kiến nghị, của cử tri; tổ chức giám sát đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đối với UBND thị xã, rà soát, tổng hợp việc trả lời các ý kiến, kiến nghị phản ảnh của cử tri trước kỳ họp thứ Năm. Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Năm và kế hoạch tổ chức phiên giải trình./.

Trà Ni

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE