UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ XÃ NGHE PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN THÔNG QUA BẢN ĐỒ COVID-19
Trần Quốc Trầm 24/08/2021 10:00
Ngày 17/8/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức cuộc họp nghe phòng Văn hóa – Thông tin thông qua Bản đồ Covid-19 trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Tiến Danh Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì cuộc họp, tham dự có Thường trực Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường .

Để tiện cho việc nắm bắt các thông tin, số liệu và tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã Long Mỹ, lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin thị xã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn xây dựng Bản đồ Covid-19, đại biểu tham dự đóng góp nhiều nội dung về: Cập nhật các văn bản của Trung ương, tỉnh và thị xã về thực hiện công tác phòng, chống dịch, các chế độ chính sách cho người dân, phục lục hướng dẫn, cập nhật các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội ....

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp Ông Võ Văn Trung – Bí thư Thị ủy đánh giá cao ý tưởng do phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu và để cho việc cập nhật số liệu vào Bản đồ nhanh và chính xác ông đề nghị các ngành cần tâp trung thực hiện một số nội dung sau: Giao phòng Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm chính trong xây dựng Bản đồ Covid-19 trên địa bàn thị xã, chủ trì phối hợp với các phòng, ban, các ngành có liên quan và UBND  các xã, phường trong việc cập nhật các nội dung vào bản đồ. Ngoài ra phối hợp tốt với các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: Từng xã, phường thông báo số điện thoại đường dây nóng niêm yết tại UBND xã, phường, các chốt kiểm soát, các chốt thực hiện “ vùng xanh” để người dân tiện liên hệ; các siêu thị, bách hóa xanh  phải có số điện thoại  để người dân liên hệ đặt mua hàng online. Lĩnh vực Nông nghiệp: Cập nhật diện tích, địa chỉ, số liệu về:  đất nông nghiệp, cây ăn trái, diện tích nuôi trồng thủy sản, tổng số gia súc, gia cầm, hợp tác xã, các tổ hợp tác, khu du lịch quýt  đường Long Trị, các làng nghề, địa điểm tham quan, du lịch khu văn hóa tâm linh… Đăng ký và xin ý kiến đóng góp của Sở, ngành tỉnh, qua đó xin giấy phép để chạy thử, có phân công người phụ trách. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa phòng Văn hóa – Thông tin với các ngành địa phương trong thực hiện bản đồ Covid-19. Ngoài ra, Bản đồ phải nêu cụ thể: Cách nhận diện để truy cập, danh mục để người dân nhìn dể hiểu, biết cách để truy cập, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Tạo thêm mục Thông tin cần biết gồm: Các văn bản hướng dẫn liên quan công tác phòng, chống dịch, các quy định về chính sách.Thời gian cập nhật số liệu hàng ngày vào bản đồ hàng ngày vào lúc16 giờ. Đề nghị lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin khi được ngành chuyên môn của tỉnh thống nhất sẽ  đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị xã để người dân biết và truy cập. ./.

VP. HĐND-UBND THỊ XÃ
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo,nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE