UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYỂN HỌC NĂM 2020
Trần Quốc Trầm 31/01/2021 20:36
Sáng ngày 29/01/2021 Hội khuyến học thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, Hội thị xã, các đ/c Ủy viên BCH Hội khuyến học thị xã, Phó Chủ tịch Hội khuyến học các xã, phường cùng dự.

 

Qua báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Về mục tiêu Đề án của Chính phủ thực hiện đạt và vượt, đã công nhận gia đình học tập đạt 72,09% so với mục tiêu đề án là 70%, Dòng họ học tập đạt 66% so với mục tiêu đề ra 55%. Cộng đồng học tập ấp, khu vực đạt 100% so với mục tiêu đề án là 50%. Công tác tổ chức hội và phát triển hội viên, đến nay đã có 194 tổ chức hội với 25.228 hội viên đạt tỷ lệ 39,8% so với dân số thị xã, so chỉ tiêu đầu năm vượt 9,8%.

Phát biểu tại hội nghị ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương những thành tích đạt được của Hội, hướng tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về nội dung thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền công văn số 210/CV-KHVN của hội khuyến học Việt Nam về xây dựng mô hình “ Công dân học tập”. Tiếp tục triển khai và thực hiện kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư trung ương đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Dịp này tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 03 tập thể, 05 cá nhân xuất sắc nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020./.

Kim Thúy
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE