THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ LONG MỸ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC THÁNG 6 KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP HĐND
Trần Văn Níc 08/06/2020 06:54
Sáng ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực tháng 6 để báo cáo đánh giá lại kết quả hoạt động qua và đề ra phương hướng tháng tới. Chủ trì phiên họp có ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND thị xã; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng ban, Phó Trưởng hai ban HĐND thị xã, Tổ Trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND thị xã cùng dự.

Phiên họp đã nghe văn phòng báo cáo lại kết quả hoạt động tháng 5 và đề ra phương hướng tháng 6 năm 2020. Báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã, công tác tiếp xúc cử tri; trao đổi nội dung chương trình giám sát nám 2021. Đến nay, Văn phòng đã tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác tiếp xúc cử tri đã được triển khai đến đại biểu và xã, phường. Đối với nội dung giám sát năm 2021, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND thị xã đã thống nhất năm 2021 giám sát về công tác tổ chức, sắp xếp viên chức ngành giáo dục.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao kết quả hoạt động tháng qua. Tháng 6 ông đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã chỉ đạo, kiểm tra các ngành tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, đối với hai Ban HĐND thị xã xem xét thẩm tra các văn bản thuộc thẩm quyền theo kế hoạch; UBMTTQVN thị xã phối hợp chuẩn bị tốt hội nghị TXCT, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi theo quy định (Kết hợp tiếp xúc trực tiếp và phát 30 phiếu/điểm); đối với UBND thị xã đề nghị chuẩn bị tốt nội dung trình kỳ họp báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy trước ngày hai Ban HĐND thẩm tra./.

                                                                                                  Hồng Đào

 

Hồng Đào
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE