THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC XÃ, PHƯỜNG
Trần Quốc Trầm 22/07/2022 09:34

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, vào các ngày 13, 14, 15, 20/7/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức làm việc với Thường trực HĐND các xã, phường để nắm lại kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và phướng hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND cấp xã. Bà Trần Diễm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Đoàn. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo hai Ban HĐND; Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Thường trực và hai Ban HĐND các xã, phường.

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐND các xã, phường đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các xã, phường 06 tháng đầu năm 2022. Cơ bản từ đầu năm đến nay, Thường trực và hai Ban HĐND các xã, phường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định và chương trình công tác đề ra theo hướng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, cụ thể như sau: tổ chức tốt phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng; về công tác giám sát, có 07/09 Thường trực và hai Ban HĐND các xã, phường tiến hành hoạt động giám sát chuyên đề với 19 cuộc; đăng ký 13 mô hình, cách làm mới trong hoạt động HĐND; tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thường trực HĐND thị xã tổ chức, quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản cấp trên...Tại kỳ họp giữa năm HĐND cấp xã đã ban hành 38 Nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết được HĐND cấp xã thông qua đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức thẩm tra theo đúng trình tự góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: một số đơn vị cấp xã chậm tổ chức hoạt động giám sát, các văn bản HĐND các xã, phường còn sai về thể thức trình bày văn bản.

Qua đó, Thường trực HĐND cấp xã kiến nghị, đề xuất với Thường trực HĐND thị xã một số nội dung như: tổ chức tập huấn về quy trình giám sát chuyên đề, công tác thẩm tra văn bản trình kỳ họp, hỗ trợ trang bị máy vi tinh để phục vụ cho hoạt động HĐND.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Trần Diễm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Đoàn, đánh giá cao những kết quả của Thường trực và hai Ban HĐND cấp xã đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND cấp xã. Hướng tới, đề nghị Thường trực và hai Ban HĐND cấp xã cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo tinh thần Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về đổi mới hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết tốt các vấn đề cử tri quan tâm./.

Trà Ni

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"
♦ UBND THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE