UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2021.
Trần Quốc Trầm 06/01/2021 17:14
Sáng 06/01, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp tháng 01/2021

Tham dự có đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; hai Ban Hội đồng nhân dân thị xã, lãnh đạo Tòa án, Viện kiểm sát, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã cùng dự lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thị xã

.

Phiên họp thảo luận, thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2021; báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; tổng kết quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Chương trình hoạt động của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân thị xã năm 2021. Theo đó, thống nhất thời gian tổ chức hội nghị hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 29/01/2021.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản, báo cáo. Rút kinh nghiệm những hạn chế tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thị xã.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021 của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân thị xã sẽ tập trung triển khai thực hiện các công việc sau kỳ họp thứ 16, tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; trọng tâm là phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân và Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; tổng kết và phát động kế hoạch thi đua đối với Hội đồng nhân dân cấp xã./.

 

Hồng Đào
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
Thông báo V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE