UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THẨM TRA VĂN BẢN TRÌNH HĐND KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 14
Trần Văn Níc 21/06/2020 19:57
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tiến hành họp thẩm tra văn bản các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND khóa XI kỳ họp thứ 14 năm 2020. Tham dự cóThường trực HĐND thị xã, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã và thành viên Ban kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban pháp chế, Phòng tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng quản lý đô thị, Phòng Văn hóa, Chi cục thuế thị xã và Văn phòng HĐND - UBND thị xã. Ông Võ Chí Tâm – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Trưởng ban Ban KT-XH HĐND thị xã

Thực hiện kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 18/5/2020 của Thường trực HĐND thị xã. Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tổ chức họp thẩm tra các 06 báo cáo, 04 dự thảo Nghị quyết.

Thảo luận tại cuộc họp, thành viên Ban Kinh tế - xã hội và đại biểu tham dự đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào các báo cáo và dự thảo Nghị quyết, cơ bản thống nhất theo nội dung Ủy ban nhân dân thị xã trình như: Trong 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, chủ động trong sản xuất nông nghiệp và phòng, chống hạn mặn xâm nhập; công tác giao thông thủy lợi và trồng cây đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác thu ngân sách tăng so cùng kỳ; chỉ đạo xây dựng thị xã Long Mỹ đạt đô thị loại III, xây dựng xã Long Phú  đạt xã nông thôn mới. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,40 % tăng so cùng kỳ là 2,17%; thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối thượng bảo trợ xã hội; đặc biệt là cấp phát kịp thời các chế độ chính sách cho người dân do bị ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19,...

Bên cạnh những mặt làm đạt được vẫn còn một số hạn chế như: việc nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả chưa nhiều; công tác quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm vĩa hè, xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so cùng kỳ là 24% (năm 2019 là 60,95%) ...

Cũng tại buổi thẩm tra, đại biểu yêu cầu UBND phát huy những mặc làm được khắc phục những hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp thiết thực và hiểu quả để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 như: tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chủ động phòng chống dịch bệnh và thiên tai, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể, tổ hợp tác. Quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng không phép, trái phép; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Thường xuyên củng cố nâng chất các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và đối tượng Bảo trợ xã hội; Tổ chức đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo bền vững,...

Kết thúc buổi thẩm tra, Ông Võ Chí Tâm – Chủ tọa hội nghị yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản theo nội dung đại biểu đã đóng góp, đồng thời Ban KT-XH thị xã tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 14./.

                                                                                                    Lâm Thu

 

Lâm Thu
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE