UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ ỦY LONG MỸ KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ HOẠT ĐỘNG QUÍ I NĂM 2021 ĐƠN VỊ XÃ LONG PHÚ
Trần Quốc Trầm 20/03/2021 12:58
Thực hiện Thông báo số 11-TB/TU ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ thị ủy về thành lập đoàn kiểm tra và làm việc định kỳ với các xã, phường thực hiện nhiệm vụ công tác quí I năm 2021 Sáng ngày 17/3, Đoàn làm việc với Đảng ủy – UBND xã Long Phú. Trưởng đoàn kiểm tra ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Cùng tham dự có các ông, bà trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành thị ủy, lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể và các phòng ban trực thuộc UBND thị xã, Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Về phía cấp xã có ông Mai Viết Khải – Bí xã Đảng ủy xã, ông Nguyễn Vũ Bích Loan, phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Long Phú và đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã tham dự

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo xã đã thông qua báo cáo quí I/2021 và phương hướng nhiệm vụ quí II/2021. Có thể thấy trong quí I Đảng ủy và chính quyền xã Long Phú đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, qua đó đã lãnh đạo, điều hành đạt kết quả như sau: chỉ đạo tốt công tác chăm sóc và thu hoạch vụ lúa Đông Xuân 2020 – 2021 với diện tích xuống giống 1.963,936/4.634ha đạt 42,4%. Các loại cây ă trái, rau màu, nuôi trồng thủy sản được người dân quan tâm sản xuất đã góp phần đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dung của nhân dân.  Công tác thu ngân sách đạt 16,87%, tổng chi ngân sách đat 23,25%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 82,66%; thực hiện tốt chế độ cấp phát cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng BTXH, hộ nghèo, người cao tuổi trong dịp Tết, từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm được 155/350 lao động đạt 44,29% nghị quyết; công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chsnh quyền trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đã đưa 15/16 thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc đạt 93,75%..

Về công tác xây dựng Đảng: Thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm; rà soát tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với 03 đồng chí nhân dịp Lễ 3/2, xem xét đưa đi bồi dưỡng 03 đồng chí và đang lập hồ sơ gửi về trên. Thường xuyên củng cố tổ chức, nâng chất lượng hoạt động MTTQ và các đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Xã Long Phú thực hiện tốt các bước từ công tác triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ phục trách bầu cử, công tác hiệp thương…

- Số lượng đại biểu HĐND xã được bầu là 26 người, số lượng người ứng cử 45 người, số đơn vị được bầu là 07 đơn vị

- Qua hiệp thương lần hai về cơ cấu thành phần số lương như sau: Khối đảng, chiếm 8,17%, Khối MT và các đoàn thể, chiếm 18,37%, khối Nhà nước chiếm 30,62%, Công an – Quân sự: chiếm 4,08%, đơn vị sự nghiệp: chiếm 10,2%, chuyên trách HĐND chiếm 2,04%, Tổ chức kinh tế chiếm 4,08%, tổ chức tôn giáo chiếm 2,04%, ấp chiếm 20,4%.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã thống nhất cao với kết quả hoạt động trong quí, hướng tới đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã Long Phú cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tập trung công tác thu ngân sách, nắm chặc và thực hiện tốt các bước chuẩn bị nguồn cho công tác tuyển quân 2022, đối với công tác cải cách hành chính thường xuyên cập nhật các thủ tục được tỉnh công bố và quan tâm hơn nữa đối với công tác giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, tránh trường hợp hồ sơ trể hạn, thực hiện tốt các bước, nắm tình hình trước trong và sau bầu cử. Rà soát nguồn phát triển đảng, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát, đăng ký mô hình dân vận khéo. Đặt biệt quan tâm và chỉ đạo tốt công tác Đại hội phụ nữ xã.

VP. HĐND-UBND THỊ XÃ
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE