UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ ỦY LONG MỸ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Trần Quốc Trầm 16/04/2021 17:39
Sáng ngày 14/4/2021, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp tỉnh có ông Đào Văn Liêm, Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. Về phía thị ủy Long Mỹ có ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã chủ trì hội nghị, ông Huỳnh Ngọc Trương – Ủy viên Ban chấp hành thị - Phó Chủ tịch UBND thị xã, ông Nguyễn Hoành Sên, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc Thị ủy; Thường trực Đảng ủy và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Thị ủy, cùng tham dự có các tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Qua 5 năm,  Đảng bộ thị xã Long Mỹ đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện, góp phần  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết quả, toàn thị xã có 81 mô hình học tập làm theo Bác, trong đó có nhiều mô hình, điển hình, tiên tiến đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “phiên chợ 0 đồng”; tiết kiệm tiền ăn sáng “nuôi heo đất”…

 

Công tác triển khai, quán triệt thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm được cấp ủy đảng các cấp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đảm bảo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp… Hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thị xã Long Mỹ, kết quả có 10 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, có hơn 2.285 người dự, với 5.175 lượt ý kiến...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, qua đó biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ông đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trong cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (khóa XII) của Đảng; cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân sau khi triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức có tính thuyết phục cao, duy trì, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là quan tâm xác định các mô hình tiêu biểu có hiệu quả để nhân rộng và tạo sức lan tỏa.

VP. HĐND-UBND THỊ XÃ
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Công bố công khai Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cập nhật công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE