UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ XÃ LONG MỸ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Trần Quốc Trầm 15/07/2021 14:39
Trong 1,5 ngày (từ ngày 05-06/7/2021), Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự kỳ họp có ông Đoàn Quốc Thật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), có 05/05 vị đại biểu Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thị xã Long Mỹ. Ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Thị ủy Long Mỹ, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (UBMTTQVN), các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã có liên quan; Đại diện Thường trực HĐND và UBND các xã, phường; cử tri phường Bình Thạnh và xã Long Trị A, đặc biệt là sự có mặt của 30/30 vị đại biểu HĐND thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 với sự nỗ lực, quyết tâm của cả thế hệ chính trị, thị xã Long Mỹ đã thực hiện đạt một số kết quả ghi nhận, đó là: có 3 chỉ tiêu đạt 100% và 3 chỉ tiêu đạt 96% trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 780.650 triệu đồng, đạt 41,97% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 1,26% so với cùng kỳ; đặc biệt là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư, tỷ lệ bảo hiểm y tế vượt cao so với cùng kỳ. An ninh trật tự an toàn xã hội ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tai nạn giao thông được kéo giảm; Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt số lượng và chất lượng; dịch bệnh được kiểm soát và công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo. Bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành,...Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, đề ra nhiều giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo nội dung chương trình, tại phiên họp thứ hai các vị đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ, qua đó có 12 vị đại biểu tham gia phát biểu với 21 lượt ý kiến, các ý kiến tập trung lĩnh vực ngân sách, đầu tư – xây dựng, chính sách xã hội, môi trường, đất đai,…Với những ý kiến đại biểu đặt ra đã được Chủ tịch UBND thị xã, ngành chuyên môn giải trình làm rõ.

Tại kỳ họp thứ Hai HĐND thị xã Long Mỹ các vị đại biểu đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết thông qua phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh mục xin chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND thị xã tiếp thu, ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy. Đồng thời đề nghị UBND thị xã, các cấp, các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra; triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để xảy ra trường hợp người dân từ vùng dịch về không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các vị đại biểu HĐND, Thường trực HĐND và hai Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND thị xã tăng cường giám sát góp phần cùng các nghành, các cấp địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn; tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong việc liên hệ, gần gũi, tiếp xúc cử tri đầy đủ và lắng nghe, phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri, hạn chế tối đa việc vắng mặt trong buổi tiếp xúc cử tri.

 

HỒNG ĐÀO
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE