UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ XÃ LONG MỸ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND) KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Trần Quốc Trầm 24/06/2021 06:52
Chiều ngày 18/6, thị xã Long Mỹ tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự Kỳ họp có ông Trương Thanh Bình, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; 4/5 vị đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thị xã Long Mỹ; ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (UBMTTQVN); Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, Đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; Trưởng Công an thị xã, Đài Truyền thanh thị xã; Đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban bầu cử thị xã lên báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo đó sau khi kết thúc bỏ phiếu, toàn thị xã đã bầu được 30 đại biểu trong tổng số 51 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn thị xã đạt 99,99%. Bên cạnh đó, kỳ họp đã nghe UBMTTQVN thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại kỳ họp, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội đồng nhân dân thị xã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt thuộc HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, kết quả:

Đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thị ủy tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và bà Trần Diễm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Khóa XII với số phiếu tuyệt đối 30/30, đạt tỷ lệ 100%. Bầu ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khóa XI tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khóa XII với số phiếu tuyệt đối 30/30, đạt tỷ lệ 100%; ông Mai Lý Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khóa XII với số phiếu tuyệt đối 30/30, đạt tỷ lệ 100%. Ông Huỳnh Ngọc Trương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khóa XII với số phiếu 29/30, đạt tỷ lệ 96,67%.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã; bầu 14 vị Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã và bầu 16 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng, đủ số lượng quy định.

Phát biểu về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn HĐND trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Nhận những nhiệm vụ trọng trách được Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới, để xứng đáng với niềm tin đó, tôi xin hứa với Hội đồng nhân dân, cử tri và Nhân dân cùng tập thể thường trực, hai ban HĐND thị xã và các vị đại biểu HĐND thị xã sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, khẳng định vị trí, vai trò của HĐND thị xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Long Mỹ đã thành công tốt đẹp. Có thể nói sự thành công của kỳ họp là sự khởi đầu để cán bộ và nhân dân thị xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng thị xã Long Mỹ phát triển toàn diện về mọi mặt trong nhiệm kỳ tới.

HỒNG ĐÀO
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE