UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ XÃ LONG MỸ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND VÀ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND-UBMTTQVN THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016 – 2021.
Trần Quốc Trầm 01/02/2021 19:41
Chiều ngày 29/01/2020, tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND và quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự Hội nghị có ông Trương Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Phòng, ban, ngành thị xã; Thường trực HĐND, UBND, UBMMTQVN các xã, phường và đại diện 04 cử tri (xã Long Trị, xã Long Trị A, phường Bình Thạnh và phường Trà Lồng).

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND, Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của HĐND thị xã thời gian tới; Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Thường trực HĐND - UBND - MTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo công tác thi đua HĐND 2020 và triển khai công tác thi đua năm 2021.

Có thể thấy, nhiệm kỳ qua HĐND thị xã đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định. Hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Sự phối hợp nhịp nhàng của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành và địa phương, sự đồng thuận của cử tri đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, HĐND thị xã đã tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 82 Nghị quyết; thực hiện 43 đợt giám sát chuyên đề, 11 đợt khảo sát; hai Ban HĐND thị thị xã đã tham gia 09 cuộc giám sát tại 9 xã phường; tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp, 45 cuộc tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp;…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hậu Giang thống nhất với nội dung các Báo cáo của HĐND thị xã, tuyên dương 04 mô hình của 2 đơn vị xã, phường đạt hiểu quả trong thi đua. Bên cạnh đó, đề nghị các đại biểu kiêm nhiệm ngoài việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn cần tăng cường công tác nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ của người đại biểu dân cử tại địa phương ngày càng tốt hơn. Địa phương quan tâm  thực hiện tốt công tác tuyển quân, chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ chính sách và hộ nghèo, trong thời gian trước và trong tết phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự; chủ động phổ biến phòng, chống dịch Covid 19; HĐND chủ động tham mưu cấp ủy về cơ cấu, thành phần bầu cử đại biểu; tiếp tục phát huy vai trò của đại biểu, nhân dân. Đồng thời, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri; Chuẩn bị tốt kỳ họp thứ nhất HĐND sắp tới,…

Nhân dịp này, có 16 tập thể và 30 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ vì đã có thành tích trong HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; 6 tập thể và 10 cá nhận được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ vì đã có thành tích trong HĐND năm 2021.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị HĐND thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được và nghiên cứu tìm ra giải pháp giúp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; Tăng cường công tác phối hợp, điều hành, thống nhất giữa HĐND với UBND, UBMTTQVN thị xã và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt chất lượng, thành công của cuộc bầu cử; tăng cường công tác giám sát, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến, đề ra giải pháp lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2021; chỉ đạo nâng cao hơn nữa vai trò của các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát và sự phối hợp đồng bộ của các ngành và địa phương trên các mặt công tác;…Đặc biệt là đảm bảo các điều kiện cho Nhân dân đón xuân Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm./.

 

Hoa Lan
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
Thông báo V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE