UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỊ XÃ THÔNG QUA 02 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA THỊ ỦY LONG MỸ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Trần Quốc Trầm 14/06/2021 06:05
Nhằm cụ thể hóa các Chương trình đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ thông qua tại Chương trình số 01-CTr/TU ngày 29 tháng 6 năm 2020. Ngày 10/6/2021 tại phòng họp số 3, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức cuộc họp để nghe phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua hai văn bản gồm: Kế hoạch phát triển phát triển các thành phần kinh tế; thu hút đầu tư; tăng cường quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Ông Mai Lý Tưởng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND chủ trì hội nghị, tham dự các đồng chí là Thành viên UBND và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Với mục đích phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống giao thông, đô thị, trường, lớp học; nâng cấp Trung tâm Y tế, trạm y tế xã, phường; xây dựng chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị mới, khu tái định cự; nâng cấp cải tạo lưới điện; cụm công nghiệp...Ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn trên địa bàn thị xã; thực hiện hoàn thành Chương trình 01 của Thị ủy. Và Phát triển các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp theo hướng gắn với nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm tăng 10 – 12%.

Đại biểu tham dự đã được nghe qua những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau:

- Hàng năm vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp từ 3-5% tổng số hộ kinh doanh cá thể; Vận động tổ hợp tác phát triển thành Hợp tác xã mỗi xã, phường đạt từ 1 hợp tác xã. Trong đó đến cuối năm 2025 có ít nhất 1 hợp tác xã đạt tiêu chí hợp tác xã kiểu mới.

- Tạo quỹ đất sạch khai thác tạo quỹ đầu tư các công trình trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 khoảng 100 tỷ đồng.

-  Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) từ 5.800 – 5.900 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 5 năm đạt 13.000 tỷ đồng trở lên.

- Số trường đạt chuẩn quốc gia là 30/33 trường; tỷ lệ ấp, khu vực có nhà văn hóa đạt 100%; tỷ lệ xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%.

- Phấn đấu kêu gọi đầu tư toàn xã hội hoàn thành hạ tầng Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp (hệ thống nước thải, hệ thống giao thông, điện hoàn chỉnh).

- Hệ thống giao thông đồng bộ, cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất và đi lại cho người dân.

- Chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình: Xây dựng mới các khu dân thương mại, khu đô thị mới, khu tái định cư, chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu; xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại. Nâng chấp, chỉnh trang các tuyến đường ngập nước khu đô thị, vĩa hè, công viên, cây xanh….Ưu tiên cho nâng cấp đô thị loại III và xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giữ vững 4 phường văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác quản lý và khuyến khích các thành phần đầu tư phát triển ngành thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, chuyển đổi công năng chợ Long Mỹ; cải tạo nâng cấp hệ thống chợ nông thôn, tạo cơ sở vật chất cho phát triển thương mại.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Mai Lý Tưởng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch bổ sung vào ý kiến các ngành đóng góp, hoàn chỉnh văn bản sớm để xin ý kiến thông qua Ban Thường vụ thị ủy, sau đó tham mưu UBND thị xã ký ban hành trong tháng 6/2021.

VP. HĐND-UBND THỊ XÃ
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE