UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRIỂN KHAI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Trần Quốc Trầm 31/03/2021 07:10
Thực hiện Công văn số 330/SNV-CCHC-VTLT ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Sáng ngày 29/3/2021, tại phòng họp số 01 UBND thị xã dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã, tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Đài truyền thanh và UBND xã phường, đã họp thông qua kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Tại cuộc họp, ngành đơn vị đã đóng góp dự thảo Kế hoach, thể lệ. xoay quanh các nội dung như:  Hình thức và đối tượng dự thi và cơ cấu giải thưởng. Về kinh phí tổ chức, lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin sớm hoàn chỉnh kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức hội thi để tài chính thẩm định.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phòng Văn hóa – Thông tin sớm hoàn chỉnh kế hoạch, thể lệ hội thi, lập Tờ trình gửi phòng Nội vụ về thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và tổ giúp việc, đặt biệt đề nghị các xã, phường quan tâm đến việc cử cán bộ tham dự thi đúng theo quy định. Thống nhất thời gian tổ chức hội thi vào ngày 23/4/2021, điểm tại nhà văn hóa thị xã và đăng cai tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh tổ chức.                 

VP. HĐND-UBND THỊ XÃ
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE