TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH VÀ THU HỒI NỢ ĐỌNG THUẾ NĂM 2020
Trần Văn Níc 19/03/2020 13:31
Sáng ngày 17.3.2020 tại phòng phòng họp số 3 UBND thị xã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoach chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Ông Nguyễn Tiến Danh- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có thành viên Đoàn chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế, lãnh đạo Chi cục thuế khu vực II và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Với mục đích phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn, xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị có liên quan trong công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng để các đơn vị triển khai thực hiện. Nhằm tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Căn cứ vào kế hoạch thu ngân sách Nhà nước và thu nợ đọng trên địa bàn, Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực II đã lên kế hoạch về tiến độ thu thông qua từng quí đối với các xã phường và tại Văn phòng Chi cục thuế cụ thể như sau:         + Về thu ngân sách nhà nước: quí I thu 13.660 triệu đồng, quí II 14.000 triệu đồng, quí III 11.500 triệu đồng và quí IV 10.830 triệu đồng.

+ Về thu nợ đọng: quí I thu 440 triệu đồng, quí II 840 triệu đồng, quí III 435 triệu đồng và quí IV 422 triệu đồng.

Thảo luận tại cuộc họp, từng đồng chí lãnh đạo của các phòng, ban và UBND các xã, phường đã đưa ra những nhận định như sau: Do tình hình dịch bệnh khả năng thu trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn; nên khen thưởng cho những cá nhân tích cực trong công tác vận động thu trên địa bàn các xã, phường; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng nguồn thu

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Ông Nguyễn Tiến Danh – Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao việc thực hiện của cơ quan tham mưu và UBND các xã phường từ đầu năm đến nay, trong thực hiện luôn thể hiện tính quyết tâm, quyết liệt. Nhận thấy việc phân chia ra hàng quí về công tác thu ngân sách, thu nợ đọng đây là giải pháp khả thi. Hướng tới ông đề nghị các đơn vị gồm phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – Kế hoạch và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tốt công tác phối hợp. Đối với UBND các xã phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động. Riêng đối với những hộ nợ thuế với số tiền cao đề nghị Chi cục thuế tham mưu UBND để tổ chức đối thoại, thực hiện tốt những nội dung trên tin tưởng rằng công tác thu ngân sách và thu hồi nợ đọng trên địa bàn thị xã Long Mỹ năm 2020 sẽ đạt kết quả tốt./.

                                                                                   Văn phòng HĐND&UBND thị xã

 

Văn phòng HĐND&UBND thị xã
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"
♦ UBND THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE