HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ KHOÁ XII NHIỆM KỲ (2021-2026) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ TƯ

Sáng ngày 16/12, Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ khoá XII nhiệm kỳ (2021-2026) chính thức được khai mạc tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ. Sau 1,5 ngày (16-17/12/2021) thị xã Long Mỹ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Sáng ngày 19/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ, tổ chức thành công kỳ

Sáng ngày 19/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ, tổ chức thành công kỳ họp thứ Ba (Chuyên đề). Đến dự kỳ họp có ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy Long Mỹ; Thường trực HĐND - Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; có mặt...

Tổ chức phiện giải trình về tình hình quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị xã

Ngày 18/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị xã. Tham dự phiên họp có Ông Lê Văn Tông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư thị ủy Long Mỹ, Ông Phạm Hồng...

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE