HỌP NGHE PHÒNG KINH TẾ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ LỄ CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ LONG TRỊ A
Nguyễn Trọng Nghĩa 13/04/2022 10:05

Ảnh tải cuộc họp

Chiều ngày 12/4/2022 tại Phòng họp số 03 UBND thị xã, UBND thị xã Long Mỹ tổ chức cuộc họp nghe Phòng Kinh tế thông qua các nội dung chuẩn bị lễ công nhận nông thôn mới nâng cao xã Long Trị A. Thành phần tham gia dự gồm có: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Truyền thanh, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Nội vụ, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Trị A, Văn phòng HĐND-UBND thị xã và UBND phường Thuận An.

Sau khi nghe Phòng Kinh tế thông qua dự thảo các văn bản: Thư mời; kịch bản trực tiếp tổ chức lễ công bố xã Long Trị A đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022; chương trình buổi lễ công nhận; tờ trình thành lập Ban tổ chức lễ công bố xã Long Trị A đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022; Kế hoạch tổ chức lễ công bố xã Long Trị A đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022; Bảng tổng hợp danh sách khách mời; các bài phát biểu của lãnh đạo và người dân và ý kiến của các thành viên dự họp, ông Mai Lý Tưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ phát biểu tại cuộc họp như sau: Giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Tuyên giáo thị xã và Văn phòng HĐND-UBND thị xã nghiên cứu hoàn chỉnh lại nội dung; nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ của UBND phường Thuận An vào kế hoạch thực hiện; khẩn trương làm việc với xã Long Trị A sớm thông qua Hội đồng của thị xã thông qua 05 sản phẩm OCOP; Về số lượng đại biểu thống nhất tối đa là 150 đại biểu; Giao Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã khẩn trương chỉ đạo thi công hoàn thành dự án Trường Tiểu học Long Trị A1 trước thời điểm công bố; Giao Phòng Văn hóa và Thông tin lưu ý đẩy nhanh thực hiện các thiết chế văn hóa phục vụ lễ công nhận; Về kinh phí: Trước ngày 15/4/2022, đề nghị các đơn vị phải gửi các dự trù kinh phí cho Phòng Kinh tế tổng hợp, trình Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm tra, nghiên cứu cấp cho các đơn vị đảm bảo đúng quy định hiện hành; Giao Phòng Quản lý đô thị khẩn trương xin chủ trương thực hiện dặm vá tuyến từ phường Thuận An vào Chợ Cái Nai; Giao Công an thị xã phối hợp Phòng Quản lý đô thị và UBND xã Long Trị A có kế hoạch cụ thể, từ vị trí tiếp đón, ăn chiều và vào dự lễ, đảm bảo thông suốt; Giao Giám đốc Trung tâm y tế thị xã nghiên cứu dự trù sát khuẩn và khẩu trang phục vụ đại biểu dự lễ.

                           Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Minh Đương)

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE