TỔ CHỨC PHIỆN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH, ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ
Trần Văn Níc 22/10/2019 01:46
Ngày 18/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị xã. Tham dự phiên họp có Ông Lê Văn Tông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư thị ủy Long Mỹ, Ông Phạm Hồng Quân – Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Ông Nguyễn Trung Chánh – Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ông Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã, UBND, UBMTTQ thị xã, Đài truyền thanh, các ngành có liên quan cùng có mặt các quý vị là đại biểu HĐND thị xã tham dự.

Qua nghe hai đơn vị là Phòng Quản lý đô thị thị xã, Phòng văn hóa và thông tin thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành từ thời điểm tháng 7/2017 đến tháng 7/2019 trên địa bàn thị xã. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung phiên giải trình, đặc biệt là đánh giá được kết quả đạt được trong công tác lập lại trật đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng như chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề ra giải pháp giúp ngành nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị xã.

Tại phiên giải trình, các đại biểu đặt 12 vấn đề đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng văn hóa và thông tin thị xã tập trung các nội dung tình trạng lấn chiếm vĩa hè, lồng, lề đường; xây dựng không phép, trái phép; Quản lý cống thoát nước, vệ sinh môi trường; việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính,... Vấn đề chất lượng ấp, khu vực, hộ gia đình văn hóa; thiết chế văn hóa, cảnh quang môi trường; bảng hiệu quảng cáo, panô,..

Các vấn đề đã được lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và thông tin và một số ngành có liên quan giải trình đặc biệt là phát biểu làm rỏ các vấn đề của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ thể hiện vai trò trách nhiệm của các ngành và UBND thị xã trong việc quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ. Qua phiên giải trình các đại biểu thể vai trò giám sát của mình trong hoạt động HĐND giúp cho các ngành thấy được những ưu điểm và hạn chế của ngành mình đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực tham mưu tốt hơn cho UBND thị xã trong thời gian tới. Cũng tại phiên giải trình đại biểu cũng nghe các ngành, UBND thị xã làm rỏ những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm.

Phát biểu tại phiên giải trình, Ông Trần Văn Thiệu yêu cầu UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và thông tin thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với Phòng Quản lý đô thị thị xã: Một là, Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân với mọi hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện của từng xã, phường để phát hiện ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm. Hai là, Phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, phường vận động, thuyết phục các trường hợp vi phạm khắc phục hậu quả; cần có giải pháp mạnh hơn trong triển khai quyết định xử lý vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả trong lĩnh vực xây dựng không phép, trái phép,... Ba là, Thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, trái phép đặt biệt là Chủ tịch UBND xã, phường; Lấn chiếm vĩa hè, lòng, lề đường nhằm lập lại trật tự, chỉnh trang đô thị xứng tầm đô thị loại III. Bốn là, Khảo sát các hệ thống cống trên địa bàn thị xã, có kế hoạch khai thông hệ thống cống thoát nước đảm bảo thông thoáng, không gây ngập, ứ nước ảnh hưởng vệ sinh môi trường, sinh hoạt của người dân. Năm là, Phát huy có hiệu quả hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị thị xã nhằm lập lại trật tự đô thị, tạo vẽ mỹ quan đô thị.

Đối với Phòng Văn hóa thông tin thị xã. Một là, Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  Hai là, Phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa một cách đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở; nâng chất các thiết chế văn hóa. Ba là, Tham mưu UBND thị xã phối hợp với các ngành liên quan tuyên tuyền vận động, hướng dẫn các tiểu thương treo bảng hiệu, quảng cáo,... đúng theo quy định đảm bảo trật tự, tạo vẽ mỹ quan đô thị thông thoáng. Bốn là, Củng cố kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ thị xã đến các xã, phường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết đánh giá thực hiện phong trào./.

 

Lâm Thu

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE